Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Naši zastupitelé bojovali za zachování finanční rezervy Jindřichova Hradce

Naši zastupitelé bojovali za zachování finanční rezervy Jindřichova Hradce

Naši zastupitelé v Jindřichově Hradci skončili sice ve volbách druzí s dtejně jako naši další zastupitelé v jiných městech se v závěru roku zabývali rozpočtem. Po volbách ovšem skončili v opozici, a tak se nedalo očekávat, že by se jim nějak výrazně dařilo při tvorbě rozpočtu ovlivnit jeho strukturu nebo celkový schodek.

Kromě snahy přesunout peníze od privilegovaného sportu dospělých mezi sportovní aktivity mládeže, která byla úspěšná, se tak rozhodli upřít své úsilí o schálení ne úplně obvyklého usnesení. Šlo o zavedení pravidelného monitoringu čerpání rozpočtu a vytvoření pojistiky, která zajistí, že se na účtu města na konci roku 2020 najde stejná částka jako na konci roku 2019.

Jak na to šli, si můžete přečíst níže.

Celou reportáž ze zastupitelstva najdete na pobočkovém webu, na kterém se každé jednání shrnuje.

Do předvánočního zastupitelstva jsme šli s tím, že nechceme za každou cenu roztrhat rozpočet a diskutovat každou nesmyslnou položku, abychom se dostali k vyrovnanějšímu hospodaření, jenž by se více blížilo standardu v dobře fungujících malých firmách a rodinných rozpočtech. Aby to nebyl rozpočet „po nás potopa, musíme si to užít, dokud peníze ještě jsou“, ale aby se dalo rozumně hospodařit a město někam posouvat i v budoucích letech.

Proto jsme chtěli nechat odpovědnost na koalici, ať si tedy hospodaří podle svého know-how a své morální odpovědnosti, ale v rámci určitých mantinelů, které by nám jako opozici dávaly určitou jistotu, že budeme moci občanům garantovat nerozvrácení městské pokladničky

Jednoduše jsme řekli: „Hospodařte si, jak umíte, je to Vaše koaliční odpovědnost, ale pojďme se domluvit, že budete hospodařit tak, aby na konci roku byla na účtech města stále rezerva minimálně cca 385mil Kč. Výdaje jsou plus mínus dané a s těmi umíme něco dělat, ale pojďme sledovat to, co neovlivníme a to je natékání peněz do města ze státního rozpočtu a to pojďme bedlivě sledovat. Jakmile začne díky zpomalení ekonomiky přitékat méně peněz, začněme na to adekvátně hned reagovat odtučňováním a úsporami v provozních výdajích. K tomu přeci poklesy a recese jsou! Aby zeštíhlily, odtučnily, přinesly větší efektivitu a lepší kondici pro následné opětovné blahobytnění… A do naplánovaných investičních akcí pojďme sahat jen pokud nebude zbytí, ale na základě jasného přehledu projektových plánů, co kdy a jak se má udělat. Pak Vy budete spokojeni, protože budete mít volné ruce na práci v rámci rozpočtu a my jako opozice zase budeme mít jistotu, že je vedení města trochu na kšírách a nemůže rok 2020 skončit nějakým výbuchem.“

Toto ujednání se nám zdálo jako důležité, protože motivace vedení města k převratně hospodárnému přístupu reálně moc není.

Pan starosta má poslední volební období, pokud ho ustojí celé, takže je lidsky pochopitelné, že si ho chce také trochu užít, než půjde sekat to dříví na zimu, koaliční slepenec zleva doprava „všichni proti HSR+S“ drží pohromadě jen dlouhodobější zájmy a navíc se bude asi štěpit se snahou zimolovců dostat se zpět na hejtmanství, což nepůjde jinak než prostřednictvím nově založeného politického uskupení. To by dávalo panu starostovi i větší šance na senátorské křeslo, protože za ČSSD je prý preferována těžká váha pan Štěch. To vše umocněno krajskými volbami 2020 a potřebou sebepropagace, která stojí peníze. A kde je vzít, když nebabišovské firmy už jsou vycucané na kost?!

Leda šikovně z eráru vhodným využitím městských akcí nebo z přízně firem veřejných zakázek, kde se na nějakou tu kačku nehledí a dýchá se dobře.

Vedoucí odborů odchází, náhrady se hledají těžko, v radě těch pracantů také moc není a pár jedinců to neutáhne.

Ale uvidíme, třeba se mýlíme a budeme mile překvapeni v roce 2020. Už třeba silvestrovská rekapitulace na náměstí nám otevře oči, co všechno se letos povedlo.

Komentář k doplňující protinávrh Jardy Chalupského:

Doplňující protinávrh Jardy Chalupského:

1. ukládá radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat zastupitelům grafický report o plnění naplánovaných příjmů do rozpočtu města (Průběžný Report Příjmů). Tento přehled plán vs. skutečnost bude doplněn informací o aktuální výši finančních prostředků na účtech města.

2. ukládá

radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat zastupitelům zprávu o průběhu naplánovaných investičních akcí (Projektový Status Report) tzn. celkový přehled všech naplánovaných investičních akcí pro rok 2020 a procentuální plnění rozložené do časové osy. Doplněno o informaci o aktuální proinvestované částce.

3. ukládá

radě města hospodařit tak, aby byla k 31. 12. 2020 zachována rezerva na účtech města ve výši minimálně 385 mil. Kč. Případný pokles příjmů rozpočtu řešit zejména adekvátními úsporami na straně provozních výdajů města.

Vznesení tohoto doplňujícího protinávrhu předcházel vysvětlující email zastupitelům, aby zvážili podporu, který se setkal s příznivým ohlasem a předběžnou podporou, která měla stačit na 14-15 hlasů. Ale chyba lávky…

Proto děkujeme těm deseti ekonomicky prozíravějším, kteří náš návrh skutečně podpořili: Chalupský (HSR+S), Petrů (HSR+S), Pokorný (HSR+S), Votava (HSR+S), Pumpr (nezávislý), Kopřiva (nezávislý), Mlčák (Patrioti), Kinšt (Patrioti), Petra Blížilová (bývalá finanční místostarostka ČSSD), Prokýšek (KSČM)

Demonstrativně proti šetrnějšímu hospodaření byli Burian (SNK-ED), Langerová (SNK-ED), což asi nešlo jinak, neboť šéf klubu si na to z likérky přijel dohlédnout osobně. Jeho hlasitý potlesk pro neschválení tohoto návrhu byl oceněním splněného úkolu 🙂

From: Jarda Chalupský [mailto:jarda.chalupsky@chalupsky.cz]
Sent: Monday, December 16, 2019 4:10 PM
To: ‚jarda.chalupsky@chalupsky.cz‘
Subject: Návrhy k rozpočtu na 2020

Vážení kolegové zastupitelé,

V souvislosti s hlasováním o rozpočtu města na rok 2020, bychom rádi předložili 3 návrhy usnesení a požádali o zvážení Vaší podpory.

Smyslem těchto návrhů je získání lepšího přehledu o plnění rozpočtu města z přerozdělené daně od státu, ucelený přehled pro každého zastupitele o investičních akcích a jejich průběhu v čase a v neposlední řadě závazek, že budeme hospodařit tak, aby na konci roku zbyla na účtech města stále rezerva minimálně 385 mil Kč.

Volební rok 2020 by neměl být rokem „po nás potopa“, ale hospodaření by mělo být odpovědné a pokud dojde k poklesu daňové výtěžnosti v důsledku zpomalení hospodářského růstu, měly by na to adekvátně reagovat i provozní výdaje. Nechceme škrtit investiční výdaje, proto doporučujeme primárně hledat a využívat úspory v provozních kapitolách. K tomu také přirozený hospodářský cyklus slouží. Zpomalení či recese nejsou sami o sobě špatné jevy, protože slouží k pravidelnému „odtučnění“ a zefektivnění činností, aby mohly rozpočty následně s růstem opět nabývat na blahobytu, ale efektivnější cestou, s lepší kondicí.

To, že je před námi zpomalení, pokud ne již recese, je téměř jasné. Je potřeba mít toto pod větší kontrolou a pružně na to reagovat, než se pak na konci roku hodně divit. Během dvou hojnějších let odřezáváme z rezervy přes 50mil Kč. Každý rok tvrdíme, že sice sestavujeme schodkový rozpočet, ale že není třeba se bát, že to nakonec vyjde jako přebytkový. Tak úplně tomu není. Jestli se nemýlím, tak nejvyšší dosažená částka na účtech města byla skoro 460 mil Kč. Nyní 385 mil Kč. Co jsme za tu dobu pro město tak zásadně příznivého udělali? Kam jsme investovali, aby to byla skutečná investice, investice s nějakou reálnou návratností, která by město někam zásadně posunula?

Taková příležitost se před námi rýsuje v podobě sportovního areálu. To bude stát peníze, ale pokud to uděláme dobře, také to peníze do města přinese. Sport je jedna z mála věcí, která může být naší konkurenční výhodou a když se správně uchopí můžeme jí „prodávat do světa“. Může nám získávat pozitivní efekty ze široké spádové oblasti. Může naplnit a oživit město.

Přehled o investičních akcích a jejich průběhu je oproti tomu snahou být trochu v ucelenějším obraze. Nevím jak Vy, ale já se jako zastupitel neustále dozvídám něco nového od pana Hudce z Deníku a nejsem schopen občanům kolem sebe fundovaně odpovědět na základní dotazy, neboť jsem překvapen stejně jako oni. Něco se děje, ale já jako zastupitel o tom moc nevím.

Přitom by to mělo být přesně naopak. My zastupitelé bychom se měli domluvit, co je potřeba ve městě udělat, do čeho investovat, abychom město udržovali ve správném chodu ku spokojenosti občanů a to pak jen kontrolovat. Mít přehled, zda město v čele s radou postupuje podle plánu a má věci pevně v rukách. Ne že rada ad hoc něco podniká podle toho, na co se zrovna vrhne a zastupitelé jsou to „nutné zlo“, protože je potřeba je přesvědčit, aby pro to zvedli ruku a nechali tomu průběh.

Pokud budeme mít jasný plán akcí a průběžný report, jak se je daří plnit, můžeme zároveň i jako zastupitelé pomoci, když se některý z projektů dostane do potíží. Budeme tomu lépe rozumět a lépe chápat okolnosti, protože budeme mít průběžné informace o průběhu.

K jednotlivým položkám rozpočtu půjde asi řeč, ale pokud se nebude jednat o vyložené „nesmysly“, pak to vidíme tak, že je odpovědností koaličního vedení si to ve výsledku před občany obhájit a nemáme zatím důvod rozpočet rozcupovat do provizoria.

V příloze přikládáme konkrétní znění návrhu usnesení a chceme požádat o zvážení těchto argumentů a podporu těchto tří návrhů při hlasování.

V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na emailu či telefonicky 723087xxx.

Děkuji.

Za Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní

Jarda Chalupský

P.S.: Konkrétní podobu grafů můžeme pomoci upřesnit na krátké pracovní schůzce. Samotný report může být jen doplňkovým materiálem přiloženým k ostatním materiálům zasílaným zastupitelům před jednáním. Prostor k dotazům může být v interpelacích.


HLASOVÁNÍ 4: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 10:33-1:02:40

Pro: 10

Zdrželo se: 12

Proti: 2

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31