Jaroslav Chalupský nad výsledky kontrol s prezidentem NKÚ Kalou

Jaroslav Chalupský nad výsledky kontrol s prezidentem NKÚ Kalou

 
Dnes NKÚ na pozvání pana prezidenta Kaly. Chodí nám pravidelně reportovat.
 
Kromě auditů v oblasti životního prostředí nás zajímala nově postavená moderní budova jejich sídla. A bylo na co koukat a o čem povídat. Postaveno včas, v rozpočtu a bez průšvihů.
 
Jen pro srovnání s projekty v regionu, komplex budov, tak jak je vidět na modelu, vyšel na 850 milionů Kč.
Celou výstavbu dávali průběžně na web a zveřejňovali všechny dokumenty, aby bylo vše maximálně transparentní. Podrobnosti k budově jsou i na webu www.NKU.cz.
 
V sídle vytvořili pro zaměstnance také dětskou skupinu do 12 dětí ve věku 2-3 roky, pro které mají hřiště, záhonky na sázení atd.
 
NKÚ dělá ročně 30-35 kontrol, při kterých podrobně zkontroluje 200 až 600 subjektů, např příjemců dotace.
 
Snaží se, aby každá kontrola měla pozitivní dopad a zlepšení do budoucna kontrolovného subjektu.
 
Kontrolní podnět k nim může přijít jako tzv. „kvalifikovaný podnět“, což je například usnesení našeho senátního výboru, nebo ho může podat jakýkoli občan. Snaží se odpovídat všem.
 
Líbila se nám myšlenka, a tu jsme podpořili, zřídit něco jako „zeď nářků“, což by byl na webu zveřejněný seznam všech podnětů od občanů, na které by reagovali a snažili se řešení postrčit u patřičných úřadů, aby se tím zabývali směrem k nápravě a pokud by se tak nedělo, rozjeli by se tam na kontrolu, proč to vázne.
 
Pro mě osobně bylo pozitivní slyšet, že už organizace reagují na kontrolní zjištění a ministerstva se snaží o nápravu, že nechtějí být projednávány na vládě a před premierém, že nemají něco v pořádku.
 
V neposlední řadě se mi líbilo, že se na věci dívají také hodně z nadhledu, zda dávají vůbec smysl.
 
Měl jsem hodně dotazů, ten klíčový byl, zda mohou kontrolovat a pomoci i s Akademií věd České republiky, která nekomunikuje s vědci, kteří chtějí diskusi o GreanDealu, zda se CO2 mantra skutečně zakládá na vědecké bázi a na čem skutečně stojí informace poskytované parlamentu, který pak přijímá legislativu ovlivňující životy všech občanů.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Ing. Jaroslav Chalupský

Ing. Jaroslav Chalupský

senátor za Svobodné – obvod 15

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31