Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příjmy (2016): 77 977 097 Kč
Výdaje (2016): 688 620 246 Kč
Z toho na platy: 476 660 219 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 1 111

Hospodaření

Úřad má příjmy v řádu desítek milionů korun především z poskytování služeb a výrobků. Ročně je v řádu stovek milionů korun ve ztrátě.

Činnost

Tato instituce má pěknou socialistickou minulost. Vznikl v roce 1949, aby tehdejší režim mohl kontrolovat, zda se plní pětiletka. V současné době ústav provádí správní řízení, odborné a zkušební úkony, kontrolní a zkušební činnosti v těchto oblastech:

 • hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a agrochemické zkoušení půd;
 • krmiva;
 • odrůdy, osiva a sadba;
 • ochrana práv k odrůdám rostlin;
 • odborné státní kontroly a zkoušení geneticky modifikovaných organismů;
 • vinohradnictví;
 • ochrana chmele.

Dále se ústav zabývá:

 • vývojem a ověřováním laboratorních postupů, metod zkoušení, prováděním a vyhodnocováním vegetačních a biologických zkoušek;
 • metodickým vedením osob provádějících odborné a zkušební úkony;
 • organizováním mezilaboratorních zkoušek;
 • monitoringem znečišťujících látek v krmivech, půdě a ve vstupech do půdy;
 • monitoringem intenzivně obhospodařovaných sadů;
 • odbornými posudky.

Úřad se reprezentoval na celostátní výstavě Naše pole v Nabočanech, Zemědělec v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích a Flora v Olomouci. Akcí celostátního významu byla také degustace jablek uspořádaná pracovníky zkušební stanice Lysice.

Hodnocení

Tento výzkumný ústav považujeme za „přežitek“ z dob neskrývaného budování socialismu v naší zemi. Neexistuje důvod, proč by měl stát financovat výzkum, vývoj, monitorování a poradenství ve výše uvedených oblastech. V případě, že zemědělci nebo kdokoliv jiný bude na trhu podobné výzkumy poptávat, budou je na trhu nabízet soukromí podnikatelé. Obdobným výzkumem se navíc zabývají i některé veřejné vysoké školy a je tak vykonávána mnohdy i duplicitní činnost.

Zbývající agendu nebude problém převést například pod ministerstvo zemědělství.

Verdikt

Všech 27 pracovišť úřadu zrušit. Ročně tím získáme do státního rozpočtu přes půl miliardy korun. Další necelé 2 miliardy by vynesl prodej dlouhodobého hmotného majetku.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Nejnovější video

0:13 Chartu 77 tvořili lidé, kteří byli v pozici kritizující socialistický systém za nedodržování lidských a občanských práv. Chartisté nenavrhovali změnit systém, šlo jim o korekci. Nešlo tedy o politickou opozici, přesto byli ostrakizovaní a pronásledovaní, protože komunisté věřili, že Charta vnáší do společnosti znejistění, nesoulad a disharmonii. Lišíte se v tomto směru od svých předchůdců, ke kterým se hlásíte?

7:09 Chartisté za socialismu se rekrutovali z řad bývalých komunistů, obecně levice. Jaké ideové kořeny máte vy?

12:22 Ve své Chartě 24 akcentujete právo na svobodu projevu a informací, zaručované článkem 11 hlavy II. Svoboda projevu má mít v demokracii plná a neomezená?

25:03 Podobně jako zmíněný článek v Chartě 24 kritizujete i postoj státu k jiným článkům, konkrétně 16 hlavy II, 21 hlavy III, 8 hlavy II – není to spíše kritika neústavnosti Vlády ČR a byrokracie zahrnující státní zastupitelství, tajnou službu, policii, nejrůznější úřady a instituce a to i v oblasti médií, školství, zdravotnictví, hospodářském sektoru?

27:35 Pokud vám systém vyhoví a napraví, budete asi slavit. Co budete dělat v případě, že systém bude reagovat podrážděně nebo dokonce podobně jako za socialismu, tedy budete vystavení perzekuci?

37:43 Máte nějakou reflexi z horních politických pater? Co říká vaší Chartě 24 parlamentní opozice?

47:21 Založíte také nadaci jako Charta 77 a bude i vás sponzorovat George Soros?

https://svobodni.cz/stanoviska-strany…

Libor Vondráček, předseda strany Svobodných, jeden z autorů Charty 24.

Otázky připravil a kladl Alexandr Vojta

Oblíbené štítky

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31