Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce

Výdaje (2017): 508 353 098 Kč
Z toho na platy: 286 113 408 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 736

Činnost

Úřad kontroluje zejména dodržování zákoníku práce a spolu s celní správou také postihuje tzv. nelegální zaměstnanost. V roce 2011 provedli kontroloři z regionálních kanceláří 29 627 kontrol, při kterých uložili 3 921 pokut ve výši 198 153 565 Kč. Nejčastěji bylo porušeno BOZP a opatření k omezení rizik (6 053 případů), vynechání školení BOZP či pracovnělékařské prohlídky (3 050 případů) a nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců (1 778 případů).

Mimo kontroly se zaměstnanci úřadu věnují zasedání v odborných technických komisích BOZP.

Hodnocení

Zaměstnání je kontrakt dvou svéprávných smluvních stran a je na zaměstnanci, aby případně vypověděl pracovní smlouvu, pokud mu nevyhovuje, nebo aby eventuálně zažaloval zaměstnavatele, pokud smluvní podmínky porušuje. Svobodní mají několik nápadů, jak české soudnictví zrychlit, aby se zaměstnanci rychle domohli svých práv v případě jejich porušování zaměstnavatelem.

Verdikt

Zaměstnanci nejsou nevolníci, a tak nepotřebují úřad, který by kontroloval plnění smluvních podmínek. Zrušení úřadu by znamenalo významný výnos: úřad disponuje mnoha nemovitostmi a ostatním majetkem v účetní výši 702 miliónů Kč, roční úspora běžných nákladů by činila 500 miliónů. Navrhujeme rovněž dobrovolnost v pracovních vztazích, aby si zaměstnanci i zaměstnavatelé mohli společně domluvit na zaměstnání mimo zákoník práce, pokud jim to tak vyhovuje více.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31