Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky

Rozpočet (2016): 3 841 862 000 Kč
Z toho na platy: 38 300 000 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 46 + 440 pracovníků na základě dohody o provedení práce

Hospodaření

Úřad měl pouze nahodilé příjmy. Mezi příjmy patří například 16,74 Kč jako přijatý úrok z ČSOB, 6500 Kč za smluvní pokuty za pozdní dodání dílčích a závěrečných zpráv. Největší část výdajů tvoří tzv. „dotace jiným subjektům“, které tvoří 3,8 mld. Kč.

Činnost

Jak název napovídá, Grantová agentura České republiky (GA ČR) je státní instituce vydávající granty pro výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Grant je druh dotace. V tomto případě o jeho vyhlášení a udělení rozhoduje v komisích předsednictvo GA ČR, které je jmenováno vládou. Agentura sponzoruje jak zavedené vědce a týmy, tak začínající vědecké pracovníky. Financuje rovněž mezinárodní vědecké projekty. Za rok 2016 podpořila 608 projektů, z toho nejvíce jich bylo ve společenských a humanitních vědách, celých 210 projektů. Seznam aktuálně podpořených projektů se nachází přímo na webových stránkách GA ČR.

Hodnocení

Co spojuje Alexandra Bella, Henryho Forda, Stevena Jobse či Billa Gatese? Je to touha po zisku, která je motivovala k vytvoření skvělých vynálezů a jejich uvedení na trh. Je to tak správně a firmy by se neměly bát zaměstnávat výzkumníky u sebe a hradit výzkum ze svých prostředků, bez použití grantů.

Je třeba si připomenout, že grantová komise veřejné instituce nemůže být arbitrem toho, co a jak se bude ve vědě zkoumat. Ústupek může být u primárního výzkumu, kde je však potřeba reforma – vědecké instituty musí umět víc pracovat se soukromou sférou, což dělá v současné době minimum vědců a institucí. Daňoví poplatníci by tak měli pouze v omezené míře hradit výzkum pouze pro výzkum, bez možnosti jeho uplatnění v praxi.

Verdikt

Tuto organizaci je možné bez problémů rozpustit. Peníze z rozpočtu na vědu by měly jít přímo do výzkumných institucí, jako jsou vysoké školy nebo Akademie věd. Tyto instituce by na výzkum měly využívat primárně vlastní finanční zdroje. Výzkumníci se musí věnovat své práci a zbytečně neztrácet čas vyplňováním grantových přihlášek a jiným papírováním. Podporujeme spolupráci soukromých firem s veřejnými výzkumníky, náklady však musí nést firma.

Svobodní jsou rovněž pro zefektivnění systému hodnocení a financování veřejného výzkumu. Cílem změn musí být omezení uplatnění osobních vztahů, rozhodovacích pravomocí úředníků a jmenovaných komisí, a zajištění větší pružnosti v použití financí pro výzkumníky. Grantová agentura brání dosažení tohoto cíle.

Zdroj: výroční zpráva úřadu, závěrečný účet

Svobodni-31