CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic)

CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic)

Rozpočet (2016): 258 403 385 Kč
Z toho na platy: 85 496 181 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 147

Hospodaření

Úřadu se snížil rozpočet i počet zaměstnanců na téměř polovinu po oddělení Divize strukturálních fondů do samostatné Agentury pro podnikání a inovace, což je pravděpodobně další úřad na zrušení.

Činnost

Úřad koordinuje udělování investičních pobídek, tj. dotací a daňových úlev pro vybrané firmy. V rámci programů investičních pobídek dostaly firmy mezi lety 2014 a 2016 přes 40 mld. korun. V důsledku toho vzniklo údajně 27 000 pracovních míst, nejčastěji v montovnách, skladištích a továrnách s nízkou přidanou hodnotou, což je nejčastější sektor, kam investiční pobídky jdou. Jedno nově vytvořené pracovní místo vyšlo tak na 1,5 mil. korun. Většina příjemců IP byly obrovské zahraniční koncerny s miliardovými tržbami. Ty žádnou podporu opravdu nepotřebují. Od roku 1998 bylo uděleno 1095 investičních pobídek v celkové hodnotě nepředstavitelných 315 mld. korun. To je téměř čtvrtina státního rozpočtu.

Hodnocení

Stát nemá přímo ani nepřímo rozhodovat o tom, která firma je perspektivnější. Úlevu a dotaci jedněm vždy platí druzí, pobídka pro jednoho vždy znamená znevýhodnění druhého. Systém pobídek tak škodí velké skupině firem a jednotlivců, kteří nesou břemeno vyšších daní a škodí i ekonomice jako celku v důsledku pokřiveného ekonomického prostředí. Samotný CzechInvest přitom hospodaří mimořádně nehospodárně. Jak uvádí zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, „CzechInvest čerpal prostředky nehospodárně […] nebo na jiný účel […] ve výběrových řízeních vybíral dodavatele s nejvyšší nabídkou … kladný dopad pobízených investic na státní rozpočet bude místo předpokládaných několika desítek miliard nulový […] Hodnocení ekonomické efektivnosti podané CzechInvestem obsahovalo chybné, nepřesné a zkreslené údaje a nepodložené předpoklady.“

Verdikt

Je třeba zrušit systém selektivních investičních pobídek v podobě odpuštěných daní a dotací a místo sazby nula pro vybrané a 19 pro zbytek zavést jednotnou daň pro všechny firmy. Celá agentura CzechInvest by měla být bez náhrady zrušena. Daňovým poplatníkům se ušetří peníze na provoz agentury, zaměstnanci budou moci pracovat užitečně v soukromém sektoru, budova bude moci být privatizována a ekonomika přestane být poškozována nerovnými podmínkami.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31