Svobodní podporují Nizozemce v boji proti bezpráví

Svobodní podporují Nizozemce v boji proti bezpráví

Svobodní za jednu z nejcennějších hodnot považují svobodu jednotlivce. Základem politického systému je pro nás možnost svobody projevu (včetně veřejných shromáždění), aby se následně mohla odehrávat svobodná politická soutěž a občanům nemohla být byť formálně demokratickými postupy upírána občanská práva. Tuto možnost svobody projevu se nyní snaží násilníci ve službách Nizozemské vlády nebo amsterdamské starostky Nizozemcům upřít.

Záběry a svědectví o brutálním zacházení nejen s protirežimními demonstranty, ale i se zcela náhodnými kolemjdoucími, nelze přejít bez povšimnutí. Jedná se o čiré zlo neslučitelné s právním státem, které je třeba jasně pojmenovat a odsoudit. Relativizovat a bagatelizovat tyto zásahy, nebo pro ně dokonce hledat pochopení, není na místě.

Je dobře, že se alespoň někteří představitelé naší politické reprezentace vyjadřují v podobném duchu, přesto považujeme za varující, jak málo se v posledních měsících naši představitelé k podobným zákrokům vyjadřují.

S ohledem na naši vlastní historickou zkušenost by to ani nemělo být jinak. Považujeme za krajně nešťastné, pokud u někoho obava z vlivu bývalého východního bloku převažuje natolik, že dá přednost podpoře očividně nesvobodného režimu a není schopen chování Nizozemsku odsoudit.

K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nic nedělali. Nemůžeme však nepravosti světa napravovat silou a svou svobodu si v první řadě musí občané ve svých zemích vybojovat sami bez intervence jiné cizí státní moci. Proto přejeme občanům Nizozemska, aby se úspěšně zbavili tyranie a začali psát novou kapitolu svých dějin, která jim přinese lepší a svobodnější budoucnost.

Nemůžeme a nesmíme však mlčet, když národ nedaleko od nás bojuje za svou budoucnost neboť doufáme, že se násilí represivních složek vůči občanům projevujícím odlišný názor nestane praxí i u nás, jako to například nedávno na vlastní kůži pocítili Bělorusové nebo Katalánci demonstrující za samostatnost svého regionu.

Primárně nám jde o svobodu a občanská práva lidí na území České republiky, pokud ovšem nebudeme schopni odsoudit nesvobodu a tyranii v okolních zemích, může se snadno stát, že tyto praktiky budou vnuceny i našim občanům jako nový normál.

Stanovisko předsednictva Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31