Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Společný sen 2035

Společný sen 2035

Přeji si zemi, kde si každý může plnit své sny.
Zemi, kde žijí lidé bez obav z nepředvídatelných sociálních inženýrů!


Má vysněná země? Česká republika 2035, země svobodná, prosperující a nezávislá.


 1. Svoboda, lidská práva – Decentralizace rozhodování

VIZE: „Přeji si zemi, kde se rozhoduje co nejblíže problémům, takže řešení vyhovuje maximálnímu množství lidí!“

 • Přeji si zemi, kde mají všichni příležitost jít za svými sny. Stát netouží po větší závislosti občanů na něm, protože ví, že centrální plánování nefunguje.
 • Stát lidem neslibuje, že díky tvrdé práci dosáhnou úplně všeho, o čem sní. Chytrá řešení a poctivá práce se ovšem prosazují více než dřív, protože stát ani jiný kartel moci nepokřivuje soutěž.
 • Neznáme zločiny bez obětí a svoboda projevu nás obohacuje.

 1. Ústavní pořádek

VIZE: Přeji si zemi, kde stát nevyužívá právo jako nezbedný pendrek namířený proti lidem, ale jako pevný štít, kterým chrání hodnoty nakreslené v českém erbu, pod kterým se svobodám a právům lidí daří.“

 • Přeji si zemi, kde štíhlý stát již nezalévá právní džungli, ve které se daří parazitům, zatímco osamělý člověk se v ní snadno ztratí.
 • Mnoho zákonů bylo zrušeno, ty nezbytné zjednodušeny a nemění se často. Soudy i právo teď fungují lépe, když jsou zákony pochopitelné a nevzdalují se správnu ani selskému rozumu.
 • Lidé se nebojí sociálních experimentů a lidovým vetem mohou bránit svoji svobodu.

 1. Rodina, Kořeny a Soukromí

VIZE: „Přeji si zemi pevnějších a hřejivých rodinných pout, nikoliv zemi chladných byrokratických okovů.“

 • Přeji si zemi, kde klidný rodinný život usnadňuje překonání problémů – při nemoci, v práci, ve škole.
 • Rodinné vztahy mají opět přirozenou sílu, která zase dává dohromady větší skupiny lidí. Nikomu se totiž nežije dobře, pokud se lidem v jeho blízkosti žije špatně.
 • Stát sílu rodinných krbů respektuje, ukončil popírání osvědčeného a nechová se aktivisticky, aby zbytečně některé rodinné ohně neuhasil.

 1. Vzdělávání a děti

VIZE: „Přeji si zemi, kde školy děti neohýbají, ale učí je objevovat, co jim jde, co je v budoucnu uživí a bude naplňovat, a učí je, jak toho dosáhnout.“

 • Přeji si zemi, kde úkolem všech stupňů škol je učit a zvyšovat uplatnění v profesním životě, ne vychovávat. To je úlohou rodičů.
 • Školy jsou nezávislé na politice státu a ukončily plošný experiment s inkluzí. Nabízejí různé přístupy a spravedlivě spolu soupeří o přízeň žáků i rodičů.
 • Zejména střední školství vzkvétá díky zapojení soukromých firem a nabídka vysokých škol reaguje na zájem o obory s uplatněním, kvantitu absolventů nahrazuje kvalita.

 1. Kultura, sport a spolkový život

VIZE: „Přeji si zemi, kde neexistuje státní kultura a stát je sekulární i vůči progresivistickým náboženstvím.“

 • Přeji si zemi, kde kultura i média jsou zcela nezávislá na státu. Stát je sekulární i vůči progresivistickým ideologiím, které svou rolí nahrazují stará náboženství.
 • Svoboda projevu a přímočarost sdružování vede k obrodě spolkového života. Lidé mají více času i peněz, takže se zvýšil jejich zájem o utužování těla i ducha.
 • Bez byrokratických překážek a dotací vznikají nové budovy, sochy, hřiště i parky, o které je zájem a má se o ně kdo starat.

 1. Veřejné finance / Daně 

VIZE: „Přeji si zemi, kde veřejné peníze nemizí v tunelech, které zaplatí novorozeňata.“

 • Přeji si zemi, kde, podobně jako rodiny nebo firmy, ani stát už nežije pořád na dluh, který jednou někdo zaplatí.
 • Lidem neničí úspory stát ani ČNB proinflační politikou a pokud si vydělávají na majetek, nebojí se toho, že jim ho bude nenasytný stát pravidelně odkrajovat daněmi.
 • Bez komplikací využíváme nejrůznější měny i kryptoměny. Česká koruna je kryta a zachovala se i v hotovosti.

 1. Úřady a veřejný sektor

VIZE: „Přeji si zemi, kde ti, kteří se vezou, mají lehčí břicha a ti, co ten vůz táhnou, za to vidí v dálce větší odměnu a překračují méně překážek. Společná cesta je pak rychlejší a bez hádek!“

 • Přeji si zemi, kde úřady neberou lidem zbytečně jejich čas ani peníze. Efektivně nakládají s informacemi a provoz stojí mnohem méně než dřív.
 • Také méně přerozdělují peníze všech mezi vyvolené, takže se mohly snížit daně.
 • Lidem zůstává více v kapsách a mohou lépe zajistit své potřeby. Vzniká tím prostor pro nová odvětví a objevují se nové pracovní příležitosti.

 1. Podnikání, práce a sociální věci

VIZE: „Přeji si zemi, kde bez práce nejsou pro zdravé a dospělé koláče!“

 • Přeji si zemi, kde základem je svobodná práce – méně narušování vztahů mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, odběrateli a dodavateli zboží a služeb.
 • Systém dávek a podpor už neodrazuje lidi od práce a neposiluje nevraživost ve společnosti.
 • Hlavně obce napínají záchrannou síť zejména pro ty, kteří si v dané chvíli nemohou pomoci sami a neuspějí ani u charity, ani u svých blízkých.

 1. Zdravotnictví a Péče

VIZE: „Přeji si zemi, kde Ministerstvo zdravotnictví nefunguje spíš jako Ministerstvo nemocnictví a pravdy. Zdravotní pojištění není jen zdravotní daň, takže je zdravotní péče kvalitnější.“

 • Přeji si zemi, kde systém zdravotního pojištění a zdravotní péče motivuje lidi k zájmu o své zdraví. Vytvořil se prostor pro svobodu a odpovědnost.
 • Základní zdravotní péče je dostupná pro každého občana. Do systému se ovšem dostává legálně a transparentně více peněz od lidí, kteří jsou ochotni si připlatit.
 • Zdraví je aktivum každého jednotlivce, ne veřejný statek. Národ je ve skvělé kondici, protože o to usilují sami lidé, a skvělé zdravotnictví je schopno poskytovat péči i pro naše sousedy.

 1. Dotace a Korupce

VIZE: „Přeji si zemi, kde je minimální korupce a férová soutěž díky minimu dotací!“

 • Přeji si zemi, kde se podařilo zrušit skoro všechny dotace, které vedly ke korupci a neférovému zvýhodňování.
 • Lidé se necítí být rozdělováni státní diskriminací a tím, že z jejich daní jsou podporováni jen někteří. Menší korupční potenciál přinesl větší důvěru lidí ve státní instituce.
 • Konec investičních pobídek narovnal pracovní trh. Konec dotací neziskovkám narovnal trh myšlenek.

 1. Mezinárodní vztahy a Evropská unie

VIZE: „Nad Pražským hradem vlaje jen jedna vlajka. Neukláníme se na východ ani na západ, jen občas ve směru, kterým vane vítr svobody.“

 • Přeji si zemi, která respektuje suverenitu ostatních států, a totéž vyžaduje po ostatních. Sebevědomá zahraniční politika nám umožňuje nezávislost ve všech ohledech.
 • Máme nejvíce smluv o volném obchodu na světě. Z toho těžíme my, naše vztahy i naši partneři, naši podnikatelé i spotřebitelé, kteří si mohou vybírat to nejlepší z celého světa.
 • Jsme členy v mezinárodních vojenských aliancích, ovšem výhradně obranných, které nepřispívají k rozvracení světa.

 1. Bezpečnost – NATO

VIZE: „Přeji si zemi, kde se lidé cítí v bezpečí. Ochranu většího území zvládne stát a při obraně svého života i majetku se lidé ubrání bez péče státu.“

 • Přeji si prosperující zemi, kde si stát uvědomuje své základní úkoly, chrání suverenitu v rámci našich hranic. Země je krásnějším pokladem než dřív a o to více trvá na ochraně vlastní migrační politikou.
 • Armáda je daleko více obranyschopná než dřív i díky ochotě veřejnosti se zapojit.
 • Neustálá policejní ochrana není možná, ale naše prvotřídní a léty osvědčené zbraňové zákony umožňují lidem se ubránit sami.

 1. Životní prostředí a zemědělství

VIZE: „Chci zemi, která vrátila roli zemědělcům a lesníkům, kteří chrání přírodu pro lidi, ne před lidmi.“

 • Přeji si zemi, ve které se lidé chovájí šetrně k přírodě, a tím i ke své kapse, neboť ekologii a ekonomii nestaví elity proti sobě.
 • Na polích roste jídlo a ne palivo, neboť zemědělci pěstují to, po čem je poptávka, nikoliv to, za co inkasují největší dotace. Lesy jsou stále přirozenější a pestřejší, neboť majiteli lesa nediktuje žádné lejstro vytvářet jednodruhé lesní koncentráky.
 • Vlastníci půdy se mohou chovat jako vlastníci, neboť z nich 40 let odkládání pozemkových úprav nedělá vazaly velkých zemědělců. Velcí ovšem mají možnost přirozeně využívat úspor z rozsahu a stát proti nim nevede ideologický boj tím, že dotuje neproduktivitu, malost a lenost.

 1. Energie, zdroje a technologie

VIZE: „Přeji si zemi, která není energeticky závislá a vydírat ji nemůže žádný dealer!“

 • Přeji si zemi, která nemusí přizpůsobovat svou energetickou politiku ostatním. Díky diverzifikaci zdrojů a racionálním využíváním zdrojů vlastních jsme snížili naši surovinovou závislost.
 • Dostupnější energie jsou konkurenční výhodou pro činorodé lidi a naše firmy. To vede k rozvoji techologií i podnikání na našem území, neboť naplno využíváme přírodní i intelektuální potenciál naší země.
 • Jsme ekonomickým tygrem obklopeným přeregulovanými ustrašenými lenochody. Podílíme se na produkci všeho strategického, co státy pro své fungování potřebují.

 1. Doprava a místní rozvoj

VIZE: „Přeji si zemi, kde se doprava rozvíjí bez zbytečných překážek, které by ji zdražovaly, a venkov tím dostal druhou šanci.“

 • Přeji si zemi, kde stavební řízení trvá kratší dobu než před 100 lety a není důvod, aby od nás lidé prchali vytvářet pracovní místa do zahraničí.
 • Problémy v dopravě se neřeší blokádami, ale rychlejším budováním dopravní sítě, která naplňuje potřeby lidí, se zapojením soukromých investorů.
 • Venkov není dušen předpisy, které si vymýšlí úředníci ve velkoměstech, a obce těží z toho, že na jejich území někdo podniká díky větší decentralizaci a rozumnější asignaci.

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31