Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Společný sen 2035

Společný sen 2035

Přeji si zemi, kde si každý může plnit své sny.
Zemi, kde žijí lidé bez obav z nepředvídatelných sociálních inženýrů!


Má vysněná země? Česká republika 2035, země svobodná, prosperující a nezávislá.


 1. Svoboda, lidská práva – Decentralizace rozhodování

VIZE: „Přeji si zemi, kde se rozhoduje co nejblíže problémům, takže řešení vyhovuje maximálnímu množství lidí!“

 • Přeji si zemi, kde mají všichni příležitost jít za svými sny. Stát netouží po větší závislosti občanů na něm, protože ví, že centrální plánování nefunguje.
 • Stát lidem neslibuje, že díky tvrdé práci dosáhnou úplně všeho, o čem sní. Chytrá řešení a poctivá práce se ovšem prosazují více než dřív, protože stát ani jiný kartel moci nepokřivuje soutěž.
 • Neznáme zločiny bez obětí a svoboda projevu nás obohacuje.

 1. Ústavní pořádek

VIZE: Přeji si zemi, kde stát nevyužívá právo jako nezbedný pendrek namířený proti lidem, ale jako pevný štít, kterým chrání hodnoty nakreslené v českém erbu, pod kterým se svobodám a právům lidí daří.“

 • Přeji si zemi, kde štíhlý stát již nezalévá právní džungli, ve které se daří parazitům, zatímco osamělý člověk se v ní snadno ztratí.
 • Mnoho zákonů bylo zrušeno, ty nezbytné zjednodušeny a nemění se často. Soudy i právo teď fungují lépe, když jsou zákony pochopitelné a nevzdalují se správnu ani selskému rozumu.
 • Lidé se nebojí sociálních experimentů a lidovým vetem mohou bránit svoji svobodu.

 1. Rodina, Kořeny a Soukromí

VIZE: „Přeji si zemi pevnějších a hřejivých rodinných pout, nikoliv zemi chladných byrokratických okovů.“

 • Přeji si zemi, kde klidný rodinný život usnadňuje překonání problémů – při nemoci, v práci, ve škole.
 • Rodinné vztahy mají opět přirozenou sílu, která zase dává dohromady větší skupiny lidí. Nikomu se totiž nežije dobře, pokud se lidem v jeho blízkosti žije špatně.
 • Stát sílu rodinných krbů respektuje, ukončil popírání osvědčeného a nechová se aktivisticky, aby zbytečně některé rodinné ohně neuhasil.

 1. Vzdělávání a děti

VIZE: „Přeji si zemi, kde školy děti neohýbají, ale učí je objevovat, co jim jde, co je v budoucnu uživí a bude naplňovat, a učí je, jak toho dosáhnout.“

 • Přeji si zemi, kde úkolem všech stupňů škol je učit a zvyšovat uplatnění v profesním životě, ne vychovávat. To je úlohou rodičů.
 • Školy jsou nezávislé na politice státu a ukončily plošný experiment s inkluzí. Nabízejí různé přístupy a spravedlivě spolu soupeří o přízeň žáků i rodičů.
 • Zejména střední školství vzkvétá díky zapojení soukromých firem a nabídka vysokých škol reaguje na zájem o obory s uplatněním, kvantitu absolventů nahrazuje kvalita.

 1. Kultura, sport a spolkový život

VIZE: „Přeji si zemi, kde neexistuje státní kultura a stát je sekulární i vůči progresivistickým náboženstvím.“

 • Přeji si zemi, kde kultura i média jsou zcela nezávislá na státu. Stát je sekulární i vůči progresivistickým ideologiím, které svou rolí nahrazují stará náboženství.
 • Svoboda projevu a přímočarost sdružování vede k obrodě spolkového života. Lidé mají více času i peněz, takže se zvýšil jejich zájem o utužování těla i ducha.
 • Bez byrokratických překážek a dotací vznikají nové budovy, sochy, hřiště i parky, o které je zájem a má se o ně kdo starat.

 1. Veřejné finance / Daně 

VIZE: „Přeji si zemi, kde veřejné peníze nemizí v tunelech, které zaplatí novorozeňata.“

 • Přeji si zemi, kde, podobně jako rodiny nebo firmy, ani stát už nežije pořád na dluh, který jednou někdo zaplatí.
 • Lidem neničí úspory stát ani ČNB proinflační politikou a pokud si vydělávají na majetek, nebojí se toho, že jim ho bude nenasytný stát pravidelně odkrajovat daněmi.
 • Bez komplikací využíváme nejrůznější měny i kryptoměny. Česká koruna je kryta a zachovala se i v hotovosti.

 1. Úřady a veřejný sektor

VIZE: „Přeji si zemi, kde ti, kteří se vezou, mají lehčí břicha a ti, co ten vůz táhnou, za to vidí v dálce větší odměnu a překračují méně překážek. Společná cesta je pak rychlejší a bez hádek!“

 • Přeji si zemi, kde úřady neberou lidem zbytečně jejich čas ani peníze. Efektivně nakládají s informacemi a provoz stojí mnohem méně než dřív.
 • Také méně přerozdělují peníze všech mezi vyvolené, takže se mohly snížit daně.
 • Lidem zůstává více v kapsách a mohou lépe zajistit své potřeby. Vzniká tím prostor pro nová odvětví a objevují se nové pracovní příležitosti.

 1. Podnikání, práce a sociální věci

VIZE: „Přeji si zemi, kde bez práce nejsou pro zdravé a dospělé koláče!“

 • Přeji si zemi, kde základem je svobodná práce – méně narušování vztahů mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, odběrateli a dodavateli zboží a služeb.
 • Systém dávek a podpor už neodrazuje lidi od práce a neposiluje nevraživost ve společnosti.
 • Hlavně obce napínají záchrannou síť zejména pro ty, kteří si v dané chvíli nemohou pomoci sami a neuspějí ani u charity, ani u svých blízkých.

 1. Zdravotnictví a Péče

VIZE: „Přeji si zemi, kde Ministerstvo zdravotnictví nefunguje spíš jako Ministerstvo nemocnictví a pravdy. Zdravotní pojištění není jen zdravotní daň, takže je zdravotní péče kvalitnější.“

 • Přeji si zemi, kde systém zdravotního pojištění a zdravotní péče motivuje lidi k zájmu o své zdraví. Vytvořil se prostor pro svobodu a odpovědnost.
 • Základní zdravotní péče je dostupná pro každého občana. Do systému se ovšem dostává legálně a transparentně více peněz od lidí, kteří jsou ochotni si připlatit.
 • Zdraví je aktivum každého jednotlivce, ne veřejný statek. Národ je ve skvělé kondici, protože o to usilují sami lidé, a skvělé zdravotnictví je schopno poskytovat péči i pro naše sousedy.

 1. Dotace a Korupce

VIZE: „Přeji si zemi, kde je minimální korupce a férová soutěž díky minimu dotací!“

 • Přeji si zemi, kde se podařilo zrušit skoro všechny dotace, které vedly ke korupci a neférovému zvýhodňování.
 • Lidé se necítí být rozdělováni státní diskriminací a tím, že z jejich daní jsou podporováni jen někteří. Menší korupční potenciál přinesl větší důvěru lidí ve státní instituce.
 • Konec investičních pobídek narovnal pracovní trh. Konec dotací neziskovkám narovnal trh myšlenek.

 1. Mezinárodní vztahy a Evropská unie

VIZE: „Nad Pražským hradem vlaje jen jedna vlajka. Neukláníme se na východ ani na západ, jen občas ve směru, kterým vane vítr svobody.“

 • Přeji si zemi, která respektuje suverenitu ostatních států, a totéž vyžaduje po ostatních. Sebevědomá zahraniční politika nám umožňuje nezávislost ve všech ohledech.
 • Máme nejvíce smluv o volném obchodu na světě. Z toho těžíme my, naše vztahy i naši partneři, naši podnikatelé i spotřebitelé, kteří si mohou vybírat to nejlepší z celého světa.
 • Jsme členy v mezinárodních vojenských aliancích, ovšem výhradně obranných, které nepřispívají k rozvracení světa.

 1. Bezpečnost – NATO

VIZE: „Přeji si zemi, kde se lidé cítí v bezpečí. Ochranu většího území zvládne stát a při obraně svého života i majetku se lidé ubrání bez péče státu.“

 • Přeji si prosperující zemi, kde si stát uvědomuje své základní úkoly, chrání suverenitu v rámci našich hranic. Země je krásnějším pokladem než dřív a o to více trvá na ochraně vlastní migrační politikou.
 • Armáda je daleko více obranyschopná než dřív i díky ochotě veřejnosti se zapojit.
 • Neustálá policejní ochrana není možná, ale naše prvotřídní a léty osvědčené zbraňové zákony umožňují lidem se ubránit sami.

 1. Životní prostředí a zemědělství

VIZE: „Chci zemi, která vrátila roli zemědělcům a lesníkům, kteří chrání přírodu pro lidi, ne před lidmi.“

 • Přeji si zemi, ve které se lidé chovájí šetrně k přírodě, a tím i ke své kapse, neboť ekologii a ekonomii nestaví elity proti sobě.
 • Na polích roste jídlo a ne palivo, neboť zemědělci pěstují to, po čem je poptávka, nikoliv to, za co inkasují největší dotace. Lesy jsou stále přirozenější a pestřejší, neboť majiteli lesa nediktuje žádné lejstro vytvářet jednodruhé lesní koncentráky.
 • Vlastníci půdy se mohou chovat jako vlastníci, neboť z nich 40 let odkládání pozemkových úprav nedělá vazaly velkých zemědělců. Velcí ovšem mají možnost přirozeně využívat úspor z rozsahu a stát proti nim nevede ideologický boj tím, že dotuje neproduktivitu, malost a lenost.

 1. Energie, zdroje a technologie

VIZE: „Přeji si zemi, která není energeticky závislá a vydírat ji nemůže žádný dealer!“

 • Přeji si zemi, která nemusí přizpůsobovat svou energetickou politiku ostatním. Díky diverzifikaci zdrojů a racionálním využíváním zdrojů vlastních jsme snížili naši surovinovou závislost.
 • Dostupnější energie jsou konkurenční výhodou pro činorodé lidi a naše firmy. To vede k rozvoji techologií i podnikání na našem území, neboť naplno využíváme přírodní i intelektuální potenciál naší země.
 • Jsme ekonomickým tygrem obklopeným přeregulovanými ustrašenými lenochody. Podílíme se na produkci všeho strategického, co státy pro své fungování potřebují.

 1. Doprava a místní rozvoj

VIZE: „Přeji si zemi, kde se doprava rozvíjí bez zbytečných překážek, které by ji zdražovaly, a venkov tím dostal druhou šanci.“

 • Přeji si zemi, kde stavební řízení trvá kratší dobu než před 100 lety a není důvod, aby od nás lidé prchali vytvářet pracovní místa do zahraničí.
 • Problémy v dopravě se neřeší blokádami, ale rychlejším budováním dopravní sítě, která naplňuje potřeby lidí, se zapojením soukromých investorů.
 • Venkov není dušen předpisy, které si vymýšlí úředníci ve velkoměstech, a obce těží z toho, že na jejich území někdo podniká díky větší decentralizaci a rozumnější asignaci.

Novinky

Nejnovější video

Zelená dohoda pro Evropu je eutanazie našeho průmyslu, pronesl ve vysílání CNN Prima NEWS předseda Svobodných Libor Vondráček s tím, že by opatření zrušil. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) oponoval, že žádné tlačítko k takovému kroku neexistuje. Zdůraznil, že je to prakticky nemožné. Vondráček poté Green Deal ideově připodobnil k čínské kulturní revoluci. „Nechutné přirovnání,“ ohradil se pirátský zákonodárce.

Vondráček by si přál kompletní odstoupení od Zeleného údělu. „Ideální by bylo, kdyby v dalším období Evropské komise nezasedli lidé jako Ursula von der Leyenová nebo Věra Jourová a kdyby budoucí předseda orgánu chtěl celý koncept zrušit. Green Deal je totiž eutanazie našeho průmyslu,“ pronesl šéf Svobodných.

Peksa avšak připomněl, že pod tímto názvem se skrývá zhruba 11 hlavních zákonů a desítky dalších novel. „Jsem pro diskuzi ohledně toho, jak hodláme případně upravit konkrétní jednotlivá opatření. Žádné velké tlačítko ke zrušení Zelené dohody ale neexistuje. Tak to nefunguje,“ zdůraznil europoslanec v pořadu Co na to vaše peněženka.

„Pokud takové tlačítko není, pak zrušme volby, protože takovým tvrzením říkáme lidem, že nemá cenu chodit k volebním urnám,“ namítl Vondráček. „Jde o nejdůležitější předpis za posledních 50 let. Má podobné ambice jako čínská kulturní revoluce, tedy zcela transformovat naše chování,“ dodal.

Proti těmto slovům se však pirátský europoslanec ostře ohradil. „Kulturní revoluce vedla v Číně k desítkám milionům mrtvých v důsledku hladomoru. Takové věci s Green Dealem nesrovnávejte, je to nechutné a neuctivé vůči všem obětem,“ opřel se do Vondráčka.

Peksa a Vondráček dále hovořili o přijetí eura. Více se dozvíte ve videu výše.

Oblíbené štítky

Svobodni-31