Soutěžte se Svobodnými

Soutěžte se Svobodnými


Podmínky soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Strana svobodných občanů, se sídlem Perucká 2196/14, 120 00 Praha 2, IČO 71339612, zapsaná v rejstříku politických stran a hnutí s číslem registrace MV-4812-4/VS-2009.

2. Doba konání soutěže

Soutěž se koná od 19. 7. 2017 do 24. 7. 2017, 20:00.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, nebo fyzická osoba starší 15 let se souhlasem zákonného zástupce. Podmínkou účasti v soutěži je uvedení platné e-mailové adresy, na kterou bude zaslána zpráva s informací o případné výhře. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

Každý účastník soutěže, který v době jejího konání správně odpoví na soutěžní otázku Co používá hlavní postava (náš chrudimský zastupitel Petr Lichtenberg) v novém klipu Svobodných k psaní?, bude po skončení soutěže zařazen do slosování o 10 výherních balíčků obsahujících předměty s logem Svobodných.

Účastníci, kteří postoupí do slosování, dostanou přiděleno číslo podle pořadí, v jakém odeslali formulář s odpovědí. Pořadatel provede slosování pomocí generátoru náhodných čísel. Každý účastník může získat výhru jen jednou.

5. Podmínky získání výhry

Pořadatel informuje jednotlivé výherce o výhře na uvedený e-mail. Pro získání výhry je výherce povinen odpovědět na e-mail a zaslat pořadateli kontaktní údaje (jméno, telefon, adresa), nejpozději do 14 dnů od obdržení e-mailu oznamující výhru.

V případě, že výherce nepošle do 14 dnů kontaktní údaje nebo se nepodaří výhru doručit, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherců na svých webových stránkách a profilech na sociálních sítích.

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže a rozhodovat o námitkách a reklamacích. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby v průběhu soutěže.

Každý účastník odesláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje souhlas s uvedenými pravidly. Účastí v soutěži souhlasí s užitím svých osobních údajů ve smyslu § 5 zákona 101/2000 Sb. za účelem informování o Straně svobodných občanů. Z odběru informací zasílaných e-mailem se lze trvale odhlásit kliknutím na příslušné tlačítko v každém takovém e-mailu.

Na výhru není právní nárok, nelze ji vyplatit v penězích.

Tato pravidla nabývají účinnosti v den zahájení soutěže.

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31