Petr Mach: Máme na to být bohatou a suverénní zemí

Petr Mach: Máme na to být bohatou a suverénní zemí

V čele Svobodných stojí Petr Mach od jejího založení, provedl stranu několika volbami a v roce 2014 byl zvolen europoslancem. Pro vás všechny má důležitý vzkaz.

Na jakých pilířích staví Svobodní svůj program? Ať už volební nebo politický.

Pro Svobodné jsou zásadní tři pilíře, a to bezpečnost, svoboda a prosperita. Nabízíme lidem vizi suverénní České republiky, která je liberálním státem s nízkými daněmi.

Co si Svobodní představují pod pojmem bezpečná Česká republika?

Česká republika je součástí NATO a je v našem zájmu investovat do české armády a také podporovat aktivní zálohy či jiné dobrovolné zapojení občanů do obrany naší země. Dlouhodobě také hájíme právo občanů vlastnit zbraň a mít možnost ji použít při obraně svého života, rodiny a majetku. Nepřipustíme, aby EU omezovala toto právo pod různými falešnými záminkami. Také máme jednu z nejlepších azylových politik v Evropě. Chceme ji udržet a nenechat se svázat různými kvótami a nařízeními, které Brusel prosazuje silou a výhrůžkami.

A co si mají voliči vybavit, když se řekne svobodná Česká republika?

Je to země s minimem regulací, kde má každý právo žít si svůj život podle svého, pokud tím neubližuje někomu jinému. Stát nesmí lézt do soukromí lidí, kontrolovat jim domácnost a účty. Je to země, kde vláda nehází podnikatelům ani zaměstnancům klacky pod nohy a kde lidé mohou svobodně rozvíjet a realizovat své nápady a kde jsou pány svého majetku. Chceme zastavit trend zvyšování dohledu státu nad životy jednotlivců.

Zbývá třetí pilíř – prosperující Česká republika?

Nízké daně jsou základním klíčem k prosperitě, to je naše jednoduchá odpověď. Lidé sami dobře vědí, jak se svými penězi naložit. Proto prosazujeme sjednocení sazby DPH a její snížení na 14 %. Proto prosazujeme velké zvýšení slevy na dani, což každému pracujícímu okamžitě zvedne plat o tisíc korun měsíčně. A proto chceme zrušit všemožné daně, třeba daň z nabytí nemovitosti.

Má v tomto konceptu místo i vztah k EU, respektive vystoupení z EU?

Samozřejmě. Část programu Svobodní prosadí, až nám EU přestane diktovat všemožné směrnice a nařízení. EU nám stále vnucuje migrační kvóty, vnucuje nám euro, diktuje, co nesmí být v nižší sazbě DPH. A takhle bych mohl vypočítávat dál a dál. Prosadíme vypsání referenda o vystoupení z EU a já sám budu každému doporučovat, aby hlasoval pro vystoupení, napsal jsem o tom i knihu.

Ale lidé říkají, že jsme malá země, slabá země a není v našich silách být bohatí a samostatní…

To je jen iluze. Máme na to být bohatou, svobodnou a bezpečnou zemí. Vždyť lidé u nás jsou chytří, šikovní, pracovití. I přes nástrahy a pasti ze strany státu a úředníků stále podnikají, pracují, vychovávají své děti. Nepodceňujme se, není to nutné.

A na co všechno tedy máme?

Na cokoliv si vzpomeneme. Máme na to být vzdělanou zemí. Máme na to být usměvavou zemí. Máme na to být suverénním státem. Máme na to být úrodnou zemí bez řepky a dotovaných oligarchů.

Martin Rumler

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31