Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Vyjádření Jardy Chalupského k prodloužení nouzového stavu.

Vyjádření Jardy Chalupského k prodloužení nouzového stavu.

Ve čtvrtek neprodloužen nouzový stav. V pátek jsem byl na domluvené schůzce s panem hejtmanem Vysočiny Schrekem. Po cestě jsme ji posunuli a pak zkrátili na rychlou kávu a ujištění, že si vzájemně pomůžeme, s čím bude potřeba.
Jedna ad hoc telekonference střídala druhou. Hejtmani mezi sebou, spolu, s premiérem, se starosty, media atd. Bylo řečeno mnohé, pro i proti, každopádně vývoj po roce spěje k přirozenému běhu, k otevírání běžného života. Ze všech validních i nevalidních informaci jsem si pro sebe udělal závěr, že s virem je to jako s větrem a deštěm – nelze mu poručit, musíme ho co nejvíc poznat a naučit se s nim žít a tím ho přemoci. Neobětovat mu velký kus svého života a svobody, nechodit ven a žít, jen když neprší. (Tedy pokud to není „Ebola“, ale to nám musí říci!).
Centrální řízeni toho zatím moc neukázalo. První vlnu zvládli sami občané a švadlenky, vláda problém pak začala utápět v našich penězích na úkor naší budoucnosti, měla hlavně ochránit ty nejohroženější – nemocnice a domovy seniorů. Tam byl nakonec výskyt největší i přes to, že někteří, např. 85+ viděli své blízké jen půl hodiny za rok a jen jednoho z rodiny 🙁 Takhle já bych odcházet nechtěl a také už bych asi ztrácel vůli.
Fabriky a některé provozy zavřít nelze, to by byl naprostý kolaps, tam to zvládají i s nemocnými. Instituce funguji i na třetinu stavu. Co chci říci…
Pereme se dal. Kdybych se mohl rozhodnout, na tu pomyslnou loďku bych si raději sedl s hejtmany a starosty, než s vládou a premiérem. Oni jsou první linii blíž a lépe vědí, jak spolu všichni spolupracovat. Nenařizovat, ale žádat a vzájemně si vycházet vstříc podle nějakého proveditelného funkčního plánu na minimalizaci újmy a maximalizaci užitku ze života.
Podle mě, na základě toho, co dosud víme:
1. Úvodní plošná komunikace plánu a apel, co je chtěné chování a co nechtěné, protože neúměrně zvyšuje riziko + co lze očekávat, když to společně dodržíme.
2. Vysvětlit, co je největší riziko a jak se mu vyhnout, jak vir oslabit a porazit, v čem spočívá účinný boj. Tedy asi:
A) Dodržování Respirátory/Roušky při kontaktu (jinak volně dýchat, sportovat a držet si kondici), Rozestupy vice než 2m, Ruce mít při každé příležitosti a kontaktu desinfikované (mohou pomoci desinfekční brány u vstupu s šetrnou mlhovinou pro kompletní očistu od hlavy k pate), používat Rozum, mít na paměti, co dělá viru dobře a to mu nedopřát.
B) Postupně se začít vracet do normálu, otevřít provozovny, aby se lidé mohli postarat o své živobytí sami a nečekat, zda jim někdo něco milostivě dá s obavami, že si to i s likvidačním nášupem za rok vezme zpět. Otevřít za dodržení přísných hygienických opatření před vstupem i uvnitř. Včetně třeba změření teploty. Zajistit základní plošnou obslužnost obyvatel bez koncentrace lidi.
C) Starostové s krizovými štáby a s hygienou obejít si své provozovny a konzultačně pomoci prevenci doladit.
D) Hejtmani a starostové přispět na úhradu zavedených hygienických opatření (jediná forma finanční pomoci, obejit, sepsat, dodat – desinfekce, respirátory, UV zařivky atp.)
E) Hejtmani a starostové spolu s řediteli zajistit udržovaní adekvátních lůžkových kapacit s personálem pro těžké průběhy nemoci. (Odborník musí dělat odbornou činnost, do ostatních by bylo možné zahrnout proškoleného člena rodiny, aby pomohl)
F) Nabídnout dobrovolné očkování, pokud je bezpečné, jako formu účinné prevence a lepšího zvládnutí boje s nákazou. A umožnit rychle proočkování.
G) Otevřít školy ve formě kombinované výuky pro menší počet žáků s většími rozestupy. Zredukovat předměty (Matematika, Čeština, Jazyky, Fyzika, Chemie, Biologie, Počítače atp.). První, druhaá třída dle současného stavu, ostatní půlka ve třídě, druha online sleduje výuku přes kameru na PC. Druhy týden opačně. Jídelny vařit pro všechny, distanční si vyzvednou oběd v ešusu, aby se nepotkali a taky se prošli, ti ve škole jídlo na místě. Větrat a průběžně desinfikovat.
3. Vláda skrze pojišťovny hradit plné ošetřování či nemocenskou, pokud někdo z rodiny bude nemocen a diagnostikován Covid-19, aby se mohla rodina adekvátně postarat jak o nemocného, tak např. ostatní děti a karantenní opatření bez toho, aby upadla do dluhu bez příjmu.
4. Vláda monitorovat, měřit a zveřejňovat pravdivé a nezkreslené údaje o průběhu nemoci, počtu nemocných, lůžkových kapacitách a možnosti jejich sdílení a optimalizace. Po krajích a okresech.
5. Vláda poskytnou rychle a efektivně pomoc, o kterou si hejtmané a starostové řeknou na základě znalostí situace v terénu.
Tedy řešit problém tam, kde je, těmi, co ho nejlépe znají, s těmi, kterým na zvládnutí nejvíce záleží a tak, aby to nebylo za každou cenu kanonem na komára. Tim to nechci zlehčovat, jen naznačit, že současný zdravotnický problém může vystřídat obrovský ekonomicky daleko hůře řešitelný problém.
Slevit na své svobodě a omezit by se měli aktuálně nemocní, ne plošně devastovat život všem zdravým.
Edit: Zapomněl jsem na rychlý nákup léků proti Covidu, jakmile bude. Za peníze v Praze dům, se říká, ale tady rychlým nákupem dobře investujeme do ozdraveni ekonomiky. Dnes např. v Dubaji si můžete bez rezervace koupit aplikaci všech existujících vakcín. Vědí, že se to vrátí. Nakoupili a mají.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31