Dotace klubu Metro

Dotace klubu Metro

V posledních dnech probíhá na internetu poměrně emotivní debata o tom, zda byly dotace klubu Metro přiděleny spravedlivě, či ne. Pro pochopení principu udělování těchto dotací je potřeba uvést, na jakém základě se udělují. Trojčlená komise hodnotí jednotlivé brněnské kluby vzhledem k jejich přínosu kultuře města. Ti, kteří jsou následně vybráni, poté můžou získat dotace na svůj provoz – konkrétně v tomto případě se jedná o 400 000,-. Opravdu si netroufáme říct, kdo má v tomto případě pravdu, zda si majitel veřejné peníze vykřičel, či ne, zda byla komisařka podjatá, či ne, zda je přínos Metra kultuře města Brna značný, či ne. Co si ale říct troufneme je to, že neexistuje žádný důvod k tomu, aby byl soukromý business založený za účelem vydělání peněz sponzorován z veřejných peněz. Nechme samotné zákazníky aby svými prostředky určovali to, jaký bude kulturní směr města v budoucnu. Svobodní nejsou proti kulturním akcím a kultuře v této podobě obecně, vnímáme ji jako důležitou součást naší společnosti. Nemůžeme ovšem nikdy přijmout to, že bude nikým nevolená trojčlená komise rozhodovat o statisících z veřejných rozpočtů a následně je dle svého „vkusu“ přidělí těm, kteří dělají kulturu dle jejich představ.


Nejméně bodů, nejvíc peněz. Klub Metro si dotaci vykřičel, tvrdí konkurence

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Milan Jirků

Milan Jirků

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31