Svobodní vzpomenou úmrtí Aloise Rašína

Svobodní vzpomenou úmrtí Aloise Rašína

V roce 1918 se Alois Rašín významně podílel na vzniku samostatné Československé republiky. Byl dokonce autorem prvního zákona 1. republiky:

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:

čl. 1/ Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je nádodní výbor1);

čl. 2/ veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti;

čl. 3/ všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení;

čl. 4/ zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem;

čl. 5/ Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.

Dáno v Praze, 28. října 1918

Jeden z mužů 28. října získal díky svému působení v křesle ministra fonancí pověst budovatele státu a stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Byl tvůrcem měnové odluky.

5. ledna 1923 ráno byl Alois Rašín u svého bydliště v Žitné ulici střelen do zad. Pachatelem atentátu byl devatenáctiletý anarchokomunista Josef Šoupal, který si za tento čin odpykal 18 let vězení. Rašínův zdravotní stav byl podle lékařů beznadějný – kulka ho zasáhla do jedenáctého obratle, v němž uvízla. Poranění míchy způsobilo úplné ochrnutí dolních končetin a těžké poruchy střev, po šesti týdnech utrpení 18. února 1923 Alois Rašín zemřel.

Mimo jiné po něm zůstal nesmrtelný citát:

„Ono je to těžké. Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.“

Pietní akt k 95. výročí úmrtí Aloise Rašína se koná na místě, kde byl dne 5. ledna 1923 na politika a ekonoma spáchán atentát.

Kdy: 18. února, 15:30–16:30
Kde: Žitná 10, 120 00 Praha

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/396266597485812/.

Všichni jste srdečně zváni.

Martin Rumler,
tiskový mluvčí Svobodných

Zpracováno s využítím wikipedie.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31