Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Semín: Ještě jste nečetli Lisabonskou smlouvu? Tak si ji přijďte poslechnout!

Semín: Ještě jste nečetli Lisabonskou smlouvu? Tak si ji přijďte poslechnout!

Že je Lisabonská smlouva jen překabátěnou verzí původně odmítnuté „Evropské ústavy“, už nepopírají ani její zastánci. Byla to sama Anděla Merkelová, která v lednu 2007 zaslala představitelům členských států dopis, v němž se jich tázala, zda jim nebude vadit, když dojde ke změně ve struktuře textu a terminologii, ovšem za současného zachování právní podstaty původní ústavní smlouvy. Cílem těchto změn je, jak vyslepičil bývalý italský premiér Gulio Amato, učinit text smlouvy natolik nepřehledný, aby se nemohl stát předmětem referenda v členských státech Evropské unie.

Že alespoň v něčem dodržují eurokrati slovo, se může přesvědčit každý, kdo si v textu Lisabonské smlouvy alespoň chvíli listoval. Nepředpokládám, že by si ji někdo, s výjimkou jejích autorů a korektorů, také celou četl (což platí i pro naše poslance, kteří pro ní zvedli ruku). A to ani během pomalu se uzavírající postní doby, kdy od nás Hospodin očekává větší ochotu k sebezáporům a zřeknutí se povrchní zábavy. I tak ovšem platí, že skutky odříkání mají mít hlubší smysl, neboť nejsou samoúčelné, ale slouží jako prostředek k vyššímu dobru. Sebepoškozování k nim rozhodně nepatří.
No posuďte sami:
Článek 118 se zrušuje. Vkládá se nový článek 118a tohoto znění:
a) jeho odstavec 1 přebírá znění dosavadního čl. 123 odst. 3 s tím, že slova „této smlouvy“ se zrušují;
b) jeho odstavec 2 přebírá znění dosavadních prvních pěti odrážek čl. 117 odst. 2 se změnami uvedenými níže, přičemž se slovesný tvar převádí do třetí osoby jednotného čísla přítomného času činného rodu a vkládá se před ně nové návětí, které zní: „Po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka, Evropská centrální banka ve vztahu k těmto členským státům“.

Ovšem pozor – za určitých okolností se i jinak morbidní činnost může stát vcelku roztomilou legrací. O jedné takové proměně jsem se dočetl v prohlášení Strany svobodných občanů. Zde je podstatná část jejího sdělení:

TŘI ČTVRTINY ČECHŮ NEVÍ NIC O LISABONSKÉ SMLOUVĚ
Aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) prokázal, že jen 5% Čechů ví velmi dobře, co je to Lisabonská smlouva. Naopak 19% lidí neví o dokumentu vůbec nic. Téměř polovina (49%!) lidí nad 15 let svou znalost označila za „velmi povrchní“.
Senát má o Lisabonské smlouvě hlasovat začátkem května. Její schválení horní komorou Parlamentu ČR si přitom přeje jen 38% občanů, čtvrtina si myslí opak a 37% nemá na toto žádný názor.

Svobodní se rozhodli, že české veřejnosti pomohou s poznáním Lisabonské smlouvy (LS), kterou kategoricky odmítají. „Za obzvlášť nebezpečný projev nedemokratických trendů v Evropské unii pokládáme tlak na její přijetí. Jde o hrubé porušení i vlastních pravidel EU, podle nichž smlouva odmítnutá jedním státem (viz irské referendum) nemůže vstoupit v platnost,“ upozorňuje předseda Svobodných Petr Mach.

„Chceme občany seznámit se zněním onoho nesrozumitelného dokumentu, a to formou veřejného čtení – hapenningu pod názvem Čteme za Vás Lisabonskou smlouvu. Cílem je upozornit veřejnost na nevýhodnost Lisabonské smlouvy před jejím schvalováním v Senátu,“ přiblížil leader eurokandidátky Svobodných Jiří Payne.

Svobodní budou LS veřejně číst v neděli 19. dubna na nám. Republiky v Praze. V celodenním řetězovém čtení se vystřídají VIP osobnosti, členové i příznivci Svobodných.

„Je to skvělý nápad číst ty naprosto nesrozumitelné věty veřejně,“ reagoval houslový virtuos Václav Hudeček, který jako jeden z prvních projevil zájem se čtení LS aktivně zúčastnit. Bohužel ale v uvedeném termínu má koncert v Německu. „Je nám to líto a moc vám držíme palce,“ řekl nám i za svou ženu Mistr Hudeček.

Autor: Michal Semín,
kandidát Svobodných do Evropského parlamentu

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31