Prohlášení Přípravného výboru Strany svobodných občanů k Lisabonské smlouvě

Prohlášení Přípravného výboru Strany svobodných občanů k Lisabonské smlouvě

S obavami o budoucnost demokracie v Evropě, české státní nezávislosti a svobody občanů sledujeme narůstající aroganci některých představitelů států Evropské unie a stále se stupňující tlak na potlačení jakékoliv diskuse o podobě EU. Stále více  evropských poltických stran a politiků se podřizuje tomuto tlaku.

Za obzvlášť nebezpečný projev nedemokratických trendů v Evropské unii pokládáme tlak na přijetí Lisabonské smlouvy, který je hrubým porušením i vlastních pravidel EU, podle nichž smlouva odmítnutá jedním státem (viz irské referendum) nemůže vstoupit v platnost.

Lisabonská smlouva se podstatně neliší od předchozí Ústavní smlouvy, kterou v referendu zamítli Francouzi a Holanďané.

Proto konstatujeme:

1)    Jsme pro zachování Evropské unie a smluv, které schválili čeští občané v referendu o vstupu do EU v roce 2003, jejichž podmínky má Lisabonská smlouva změnit. Dosavadní smlouvy nejsou ideální, ale ve srovnání s Lisabonskou smlouvou ponechávají členským státům a jejich občanům alespoň určitou míru nezávislosti a možnost zvrátit sílící trendy směřující k byrokratickému superstátu.

2)    Jsme pro vytvoření nové smlouvy, která by ve stručné a srozumitelné podobě zaručila zachování demokracie ve všech členských státech EU.

3)    Lisabonskou smlouvou by se Evropská unie stala novým státem s nadřazeným právem a nadřazeným občanstvím. Lisabonskou smlouvou by EU získala právo přisvojovat si další pravomoci bez souhlasu členských států.

4)    Místo dosavadního práva veta každého členského státu Lisabonská smlouva zavádí většinové hlasování v převážné většině rozhodování. Žádný stát tak nebude moci odmítnout návrhy EU, které by pokládál za nevýhodné. Oproti dosavadnímu systému hlasování se český hlas zmenší na polovinu, zatímco německý se zdvojnásobí. Velké státy  tak snadněji vnutí ostatním své záměry.

5)    Pro Českou republiku je Lisabonská smlouva obzvláště nevýhodná: neposkytuje dostatečné záruky, že nedojde k pokusům o zneplatnění Benešových dekretů či k pokusům o uplatňování majetkových nároků vůči České republice.

6)    Jestliže EU nebude respektovat zamítnutí Lisabonské smlouvy členským státem, (a poruší tak vlastní stanovená pravidla pro ratifikační proces), potvrdí svůj nedemokratický charakter a tím mimo jiné ohrozí severoatlantické spojenectví.

Ratifikace Lisabonské smlouvy  znamená skrytý zvrat politického systému v neprospěch demokracie.

Důrazně odmítáme její ratifikaci v České republice a vyzýváme české poslance a senátory, aby v Parlamentu ČR nedali k ratifikaci souhlas.

Občanům České republiky slibujeme, že naši zástupci nikdy neobejdou vůli voličů a nepodpoří Lisabonskou smlouvu poškozující Českou republiku, demokracii v Evropě a svobodu občanů.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31