Petr Mach: Proč zrušit daň z příjmu

Petr Mach: Proč zrušit daň z příjmu

Daně a sociální pojistné vybírané českou vládou od občanů tvoří 1300 miliard, tedy 37% Hrubého domácího produktu. Stát tedy přerozděluje takřka polovinu našich výdělků, a to prostřednictvím mnoha různých daní. Z nich daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 121 miliard neboli 4% HDP (údaje MFČR za rok 2007).

Někteří komentátoři dopředu odsuzují myšlenku zrušení daně z příjmu fyzických osob, kterou jsem nedávno zmínil. Vysvětlím, proč by měla být součástí našeho programu pro sněmovní volby:

Cílem Strany svobodných občanů je zásadním způsobem omezit státní přerozdělování. Chceme proto upravit příjmy a výdaje státu nikoliv řádově o miliardy (promile HDP), ale řádově o desítky miliard (procenta HDP). Naším střednědobým cílem je snížit daně a veřejné výdaje celkem o 100 miliard korun. Cílem těchto záměrů je zvýšit svobodu člověka nakládat se svým majetkem.

Daň z příjmu fyzických osob je nejlepším adeptem na zrušení z několika důvodů:

1)   Její objem 4% HDP dobře odpovídá částce, o níž chceme snížit míru státního přerozdělování

2)   Daň z příjmu fyzických osob je nejzkaženější daň – je nejvíc zaplevelená nejrůznějšími výjimkami a úlevami, je tedy nejvíce nespravedlivá a nejvíce distorzní. Je ale nenapravitelná – zrušení výjimek do ní zabudovaných naráží na odpor zainteresovaných zvýhodněných skupin.

3)   Daň z příjmu fyzických osob je také nejbyrokratičtější – má nejsložitější daňové přiznání a největší úřednický aparát.

4)   Daň z příjmu fyzických osob je vedle zdravotního a sociálního pojištění třetí paralelní daní z příjmu, porušuje tedy princip jednoho zdanění téhož zdroje.

5)   Daň z příjmu fyzických osob je také daní, která představuje z velké míry přerozdělování z jedné kapsy do druhé u jednotlivého poplatníka. Jejím zrušením se zvýší čisté příjmy poplatníků s nižšími a středními příjmy, kteří tak automaticky dostanou méně sociálních dávek (dětských přídavků, sociálních příplatků, příspěvků na bydlení). Zrušením této daně se tedy automaticky ušetří sociální výdaje i bez změny zákonů o sociálních dávkách.

Daň z příjmu je tedy z mnoha důvodů nejlepším adeptem na zrušení, protože je nejškodlivější.

Chceme v minimálně stejném objemu omezit veřejné výdaje. Nikoliv výdaje na silnice a jiné veřejné statky. Ale výdaje, které stát vůbec nemá vynakládat. Jsme samozřejmě proti dotování olympiád a lyžařských mistrovství. Konkrétně je potřeba zrušit nejrůznější dotace počínaje stavebním spořením a konče investičními pobídkami. Pokud ČSSD a ODS prosadí i v senátu šrotovné, budeme chtít zrušit i šrotovné. Chceme zrušit několik konkrétních úřadů počínaje Kocábovým ministerstvem a konče třeba Českou plemenářskou inspekcí. Chceme zrušit vládní výdaje na marketing od „Evropě to osladíme“ po „Vláda má řešení ekonomické krize“.

Vlády peníze daňových poplatníků dosud masivně zneužívaly a plýtvají jimi. Proto jsou daně tak vysoké. Jde to i jinak. Chceme skutečnou změnu. Proto zrušení DPFO myslíme vážně.

Nelíbí se mi odsuzování takového návrhu ze strany některých komentátorů jen proto, že 4% HDP jsou údajně „moc“.

Autor: Petr Mach
předseda Strany svobodných občanů
článek je i na blogu Ihned.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31