Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Lištiaková: Evidence záznamů o očkování

Lištiaková: Evidence záznamů o očkování

Na základě novely zákona o návykových látkách a s tím spojeného zákona o léčivech, začne od 1. ledna roku 2022 fungovat v rámci systému eRecept centrální úložiště záznamů o očkování. Prakticky to znamená, že lékař vždy po aplikování očkování pacientu bezodkladně tuto skutečnost zaznamená do tohoto centrálního systému.

V systému budou u pacienta zaznamenávána všechna pravidelná, zvláštní, mimořádná i dobrovolná očkování, a to jak hrazená, tak nehrazená. 

Systém eRecept, v jehož rámci vznikne tato elektronická evidence očkování, je informačním systémem v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který jej spravuje.

Stejně jako to již nyní platí pro centrální úložiště elektronických receptů, tak také pro centrální úložiště záznamů o očkování může pacient vyslovit nesouhlas s možností nahlížet na údaje o provedených očkováních a stejně tak může tento vyslovený nesouhlas odvolat. Obě tyto možnosti pacient činí u SÚKL v elektronické či listinné podobě. Možnost vyslovení nesouhlasu a jeho případného odvolání mají pacienti již od 1. prosince 2021, a samotné záznamy o očkování budou lékaři provádět od 1. ledna 2022.

Formulář pro vyjádření souhlasu/nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta, který obsahuje jak Evidenci elektronických receptů, tak Evidenci záznamů o očkování, je dostupný na webu SÚKL (zde přímý odkaz na formulář).

U obou těchto evidencí má pacient možnost určit, zda bude nahlížení umožněno lékařům, lékárníkům či klinickým farmaceutům. Podpis na formuláři je nutné úředně ověřit. Pacienti budou moci získat výpis o jednom provedeném očkování i seznam očkování za určité období. Takový výpis bude možné získat u lékaře, v lékárně či na pobočce Czech POINTu.

Barbora Lištiaková

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31