Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

FRAITOVÁ: Domorodci!?

FRAITOVÁ: Domorodci!?

Česká republika oplývá výjimečně nádhernou a členitou krajinou, která poskytuje mnoho možností pro živočišnou a rostlinnou produkci.  A, že ráz krajiny formuje i charakter člověka, v ní žijícího,  je pravda dávno ověřená. Myslím, že rozmanitost české krajiny má svůj díl i na různorodosti a nevyzpytatelnosti v chování našinců, jinými slovy – vše je u nás možné -, ale snad jenom do určité míry.

Doufám, že to nebude splnění cíle Bruselu, který předpokládá to, že unijní země budou, do roku 2020, používat 10% pohonných hmot z obnovitelných zdrojů, např. přidáváním biopaliva do benzínu a nafty.  Je známo, že biopaliva jsou produkty z biomasy jako je např. cukr. řepa, dřeviny, traviny, řepka olejná. Zmíněné nařízení EU má velkou šanci, nejen pokřivit přirozený vývoj našeho zemědělského trhu, ale i navnadit zemědělce, řídící se samozřejmě zákony trhu, tj. nabídkou a poptávkou. Navíc, díky směrnici, bude unifikována  převážná část naší krajiny např. žlutými plantážemi, jako kdybychom byli nějaká koloniální země. A samozřejmě i toto unijní nařízení je kontraproduktivní,  jelikož  rostoucí cena obilovin bude časem nedostupná pro rozvojové země.  Důsledkem může být nedostatek potravin pro chudé obyvatele těchto zemí a jim hrozící hladomor. Dalším nezanedbatelným faktem je to, že  přeměnou lesů na zemědělskou půdu se uvolní do ovzduší skleníkový plyn, jehož omezení má být prvořadým cílem uvedené směrnice. Z tohoto hlediska dosud používaná  ropná paliva v automobilech jsou pro přírodu lepší, než produkce paliv ze zemědělských plodin. Mám pocit, že jsme pomalu oblékáni do uniforem, stejně jako naše krajina a že Unie velí čím dál více. Je přece všeobecně známo, že krása je v rozmanitosti a ne v unifikaci.  

Ví se, že vnímání nadměrného množství žluté barvy způsobuje hněv pozorovatele. A tento poznatek by měli mít na paměti všichni poslanci, kteří budou,  na své mimořádné čtvrteční schůzi, záležitost biopaliv projednávat.  

Jana Fraitová je členskou Strany Svobodných občanů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31