Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

10 otázek pro Svobodné zastupitele: Radovan Koutský

10 otázek pro Svobodné zastupitele: Radovan Koutský

1. Co vás při práci v zastupitelstvu překvapilo, ať už příjemně, nebo nepříjemně?

Moc překvapen jsem nebyl, protože již v letech 1990-1992 jsem působil na pozici starosty města Jáchymova. Trochu nepříjemně mě překvapila od první chvíle neochota koaličních zastupitelů spolupracovat s opozicí. Například v obsazování komisí rady a výborů zastupitelstva.

2. Někdo říká, že vzhledem k politické filozofii Svobodných je komunální politika nevhodná pro náš program, protože kvůli velkému přerozdělování nelze prosazovat čistý svobodný program. Co si o tom myslíte?

Opravdu myslím, že program Svobodných se v komunále těžko prosazuje. Dají se prosazovat konkrétní věci, jako nečerpat zbytečné dotace. Zjednodušovat chod úřadu, byrokracii, přerozdělování finančních prostředků, transparentnost, omezovat tvorbu hloupých vyhlášek. Usilovat o vyrovnaný rozpočet. Omezovat podnikání obce.

3. Jak se dají přesvědčit voliči, že není třeba utrácet veřejné peníze za něco, co si ovšem obyvatelé té které obce vlastně přejí (obecní koupaliště, galerii, kavárny…apod.)?

Jen přesnými, jasnými a srovnávacími argumenty proti. Například, ne galerii, ale školku. Ne obchod, ale čističku apod.

4. Dá se na práci v zastupitelstvu nějak připravit? Čemu by se měl kandidát ještě před kampaní věnovat?

Každý, kdo by chtěl být v zastupitelstvu, by měl, už předtím než kandiduje, na jednání zastupitelstva hlavně chodit. Měl by zkusit posílat komentáře, připomínky, kritické články do radničního periodika. Měl by zkusit najít, popř. založit společenství, které by se k práci na radnici vyjadřovalo. Měl by se snažit začít pracovat v nějaké komisi rady či výboru zastupitelstva, za pomoci stávajících zastupitelů.

5. Jaký by podle vás měl být ideální kandidát do komunálních voleb? Jaké vlastnosti, znalosti, schopnosti by měl mít?

Měl by umět vystupovat na veřejnosti. Měl by umět jasně formulovat své názory. Používat selský rozum. Umět vyjednávat a dojít k výsledku i za cenu případného kompromisu. Nikdy nelhat. Nepovyšovat se nad nikoho. Umět komunikovat s lidmi.

6. Co fungovalo ve vaší komunální kampani, co se vám osvědčilo?

Jednoznačně vymezení se proti tehdejší jednobarevné radnici. Nabídka nových řešení rozvoje městské části. Nabídka vyšší transparentnosti.

7. A co naopak ve volební kampani nezabralo nebo nemělo očekáváný efekt?

Občané trochu kritizovali, že řada našich kandidátů byla tzv. náplava a také jejich mládí.

8. Existují témata, která bezpečně v komunální kampani zabírají, a naopak témata, kterým je třeba se vyhnout, protože prostě občany ve vztahu k obci nezajímají?

Vždy zabírá bezpečnost, doprava, čistota a kupodivu odměny zastupitelů. Zajímavé, ale málokoho zajímá např. územní plán a jeho aktualizace – pokud se to někoho přímo netýká.

9. Jak může zastupitel, který není ve vládnoucí koalici, něco prosadit, ovlivnit?

Trvalým tlakem. Psaním v radničním nebo vlastním periodiku (papírovém i elektronickém), na sociálních sítích. Peticí.

10. A podařilo se něco prosadit vám?

Podařilo se nám revokovat změnu územního plánu (http://www.stan-praha22.cz/2015/12/) , což jsme měli i ve volebním programu, a pozastavit některé změny územního plánu. Pak ještě řada drobných věcí – např. nahrávání jednání na video a zveřejnit, zveřejňovat všechny materiály pro jednání zastupitelstva týden před jednáním na veřejné stránce městské části. Zveřejňovat zápisy z výborů a většiny komisí. Protlačit částečné neschválení odměn uvolněným zastupitelům v navrženém rozsahu.

(ler)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31