Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní vysílají Davida Bohbota, ředitele Centra pro výzkum terorismu, do boje o Senát na Praze 11

Svobodní vysílají Davida Bohbota, ředitele Centra pro výzkum terorismu, do boje o Senát na Praze 11

Svobodní nominovali Davida Bohbota jako svého kandidáta do Senátu. Ředitele Centra pro výzkum terorismu, kterému je 54 let, vyšlou do senátního obvodu číslo 19, kde už několik let žije i se svou rodinou.

Libor Vondráček, předseda Svobodných, oznámil 30. června jméno kandidáta v senátním obvodu 19 – Praha 11: „Pro obyvatele tohoto obvodu máme dobrou zprávu. Budou moci vyslat do Senátu Davida Bohbota, který zde žije a na bezpečnosti této lokality mu tak záleží ještě o něco více, než na bezpečnosti celé naší země.“

Čtyřiapadesátiletý David Bohbot, bezpečnostní expert a ředitel Centra pro výzkum terorismu pochází z Izraele, má zkušenosti, praxi z Izraelských ozbrojených sil, a hlavně jiný úhel pohledu na způsob, jak udržet českou společnost stabilní a bezpečnou. Hovoří pěti jazyky a v české republice žije od roku 1996.

„Ke kandidatuře do Senátu mě přiměl stupňující se pocit bezmoci při pohledu na způsob, s nimž přistupovali dosavadní politické reprezentace k bezpečnosti České republiky a nás, občanů. Vývoj posledních měsíců, zejména po 24. únoru mě utvrdil, že má varování, před zanedbáváním naší bezpečnosti jsou na místě,“ uvedl Bohbot v rámci úvodního slova.

V bezpečnostním výboru Senátu hodlá dokázat se stejně smýšlejícími kolegy, kteří jdou do letošních voleb, že Senát může mít smysl. Že může skutečně sloužit občanům. Jeho hlavní prioritu v Senátu bude racionální bezpečnost státu a připraveno regionů na krizové situace.

„Jsem rád, že můžeme zdejším voličům nabídnout právě kandidáta, jakým je David Bohbot. Číší z něj jistota, kterou prokazuje svými neměnným názory i loajalitou k jedné politické filosofii, jednom politickému dresu. S Davidem už spolupracujeme delší dobu a vím, že kromě připraveného plánu, má za sebou i mnoho práce,“ řekl Libor Vondráček na adresu Davida Bohbota a upozornil na fakt, že se dlouhodobě zabývá zabezpečováním civilních objektů a provozuje pravidelné bezpečnosti školení ve školách i školkách.

David Bohbot, který není jen bezpečnostním expertem, ale také podnikatelem a jednu takovou bezpečnou školku zřizuje i ve svém objektu, čímž pomáhá řešit neutěšenou situaci v dané lokalitě, ve které se místa ve státních školkách shánějí jen velice těžko.

„Nejdůležitější je pro mě bezpečnost a moje rodina,“ upozorňuje Bohbot, který půjde do voleb s ústředním heslem: „Je čas myslet na bezpečnost!“

Životopis a více informací kandidatuře najdete na webu: https://davidbohbot.cz/

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31