Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Tisková zpráva: Svobodní a Tea Party nesouhlasí s klimatickými záškoláky

Tisková zpráva: Svobodní a Tea Party nesouhlasí s klimatickými záškoláky

V době, kdy se Česká republika potýká s nárůstem cen energií, se hnutí studentů Fridays for Future po mnohaměsíční odmlce znovu snaží demonstrovat “za klima” a za tzv. bezuhlíkovou společnost. Na pátek 6. května svolalo demonstraci na pražské Malostranské náměstí. Protože hnutí Fridays for Future vystupuje v pozici nezpochybnitelné a nezpochybňované morální autority posvěcené mimořádným mediálním vlivem zakladatelky hnutí Grety Thunbergové, považujeme za nutné vyjádřit náš hluboký nesouhlas se záměry nejen hnutí klimatických záškoláků ale se zelenou, protiuhlíkovou nátlakovou lobby jako takovou.

V pátek 6. května budeme na Malostranském náměstí také. Považujeme za nutné, aby zazněly také opačné názory.

Naše argumentace stojí na třech pilířích.

  1. Vědecko-myšlenkový. Tezi o člověkem zaviněném globálním oteplování považujeme za nevědeckou, dogmatickou a především dosud neprokázanou. Bezpočet vědců upozorňuje, že klíčové faktory změn klimatu stojí jinde, než v lidské průmyslové činnosti. Opíráme se o poznatky vědců, jako jsou Fred Singer, Frederic Seitz, Miroslav Kutílek nebo Luboš Motl. Upozorňujeme, že konsenzus většiny není vědecká metoda, a že zpolitizovanou vědu je nutné automaticky pokládat za nedůvěryhodnou. Zelená politika (např. Green Deal či Kjótský protokol) nedává v kontextu globálního klimatu žádný smysl (viz Bjorn Lomborg) a pouze poškozuje ekonomiku.
  2. Morální. Fosilní paliva jsou pro lidstvo stále nejefektivnější zdroj energie (viz např. Alex Epstein a jeho think tank Center for Industrial Progress). Bez používání fosilních paliv nemají chudé státy šanci vymanit se z bídy a zaostalosti a považujeme za nemorální je této šance zbavit. Bohaté státy mají sledovat rozumné dotěžení svých zásob fosilních paliv, hledat nové zdroje (např. plyn z břidlic), a zaměřit se na technologický rozvoj jaderné energetiky. Tzv. obnovitelné zdroje energie považujeme za parazitní. Zelená hnutí a jejich stoupenci jsou podle našeho názoru vedeni implicitní nenávistí k prospěchu člověka, a tedy nenávistí ke svobodě a rozumu. Jako lidské bytosti máme pouze dvě možnosti: buď využívat naši planetu a její zdroje, nebo zemřít.
  3. Bezpečnostní. Považujeme za velmi pravděpodobné, že zelená hnutí ve všech západních zemí jsou v mnoha případech podporována nebo přímo řízena Ruskem, které má eminentní zájem na tom, aby udrželo evropskou závislost na svých energiích. Iracionální orientace na parazitní, tzv. obnovitelné zdroje, které je nutné zálohovat jinými zdroji, a zároveň odpor vůči jaderné energetice způsobil rozvrat evropské energetiky (zejména německé), vystavil nás neustálému nebezpečí rozsáhlých blackoutů, a především vybudoval výhodnou výchozí pozice pro ruský nátlak vůči Západu. Tato pozice se stala základem pro ruskou agresi vůči Ukrajině. Bez karty v podobě svého plynu by se Putin patrně útoku neodvážil. Evropské země, a s nimi i Česká republika, nemůže v případě odpoutání se od ruského plynu jednat zcela volně: kvůli zelené lobby nemá dostatečně nezávislou energetiku. Považujeme za nutné, aby zelená hnutí, včetně hnutí Fridays for Future, ale i těch, kteří před deseti lety radikálně bojovala proti těžbě zemního plynu pomocí hydraulického štěpení, byla důkladně prověřena bezpečnostními orgány a tajnými službami. 

Zelená hnutí pracují proti prosperitě naší republiky a jejich činnost je podle našeho názoru v příkrém rozporu se zájmy občanů naší země. To, že ve své nátlakové činnosti pokračují i tehdy, když veřejnost čelí stále se zvyšujícím účtům za energie, což je do značné míry právě důsledek zelené politiky (např. emisní povolenky), považujeme za nebetyčnou drzost.

V Praze 5. května 2022

Za Svobodné

Libor Vondráček, předseda

Za Tea Party

Luboš Boleček, mluvčí frakce

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31