Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Tisková zpráva: Svobodní a Tea Party nesouhlasí s klimatickými záškoláky

Tisková zpráva: Svobodní a Tea Party nesouhlasí s klimatickými záškoláky

V době, kdy se Česká republika potýká s nárůstem cen energií, se hnutí studentů Fridays for Future po mnohaměsíční odmlce znovu snaží demonstrovat “za klima” a za tzv. bezuhlíkovou společnost. Na pátek 6. května svolalo demonstraci na pražské Malostranské náměstí. Protože hnutí Fridays for Future vystupuje v pozici nezpochybnitelné a nezpochybňované morální autority posvěcené mimořádným mediálním vlivem zakladatelky hnutí Grety Thunbergové, považujeme za nutné vyjádřit náš hluboký nesouhlas se záměry nejen hnutí klimatických záškoláků ale se zelenou, protiuhlíkovou nátlakovou lobby jako takovou.

V pátek 6. května budeme na Malostranském náměstí také. Považujeme za nutné, aby zazněly také opačné názory.

Naše argumentace stojí na třech pilířích.

  1. Vědecko-myšlenkový. Tezi o člověkem zaviněném globálním oteplování považujeme za nevědeckou, dogmatickou a především dosud neprokázanou. Bezpočet vědců upozorňuje, že klíčové faktory změn klimatu stojí jinde, než v lidské průmyslové činnosti. Opíráme se o poznatky vědců, jako jsou Fred Singer, Frederic Seitz, Miroslav Kutílek nebo Luboš Motl. Upozorňujeme, že konsenzus většiny není vědecká metoda, a že zpolitizovanou vědu je nutné automaticky pokládat za nedůvěryhodnou. Zelená politika (např. Green Deal či Kjótský protokol) nedává v kontextu globálního klimatu žádný smysl (viz Bjorn Lomborg) a pouze poškozuje ekonomiku.
  2. Morální. Fosilní paliva jsou pro lidstvo stále nejefektivnější zdroj energie (viz např. Alex Epstein a jeho think tank Center for Industrial Progress). Bez používání fosilních paliv nemají chudé státy šanci vymanit se z bídy a zaostalosti a považujeme za nemorální je této šance zbavit. Bohaté státy mají sledovat rozumné dotěžení svých zásob fosilních paliv, hledat nové zdroje (např. plyn z břidlic), a zaměřit se na technologický rozvoj jaderné energetiky. Tzv. obnovitelné zdroje energie považujeme za parazitní. Zelená hnutí a jejich stoupenci jsou podle našeho názoru vedeni implicitní nenávistí k prospěchu člověka, a tedy nenávistí ke svobodě a rozumu. Jako lidské bytosti máme pouze dvě možnosti: buď využívat naši planetu a její zdroje, nebo zemřít.
  3. Bezpečnostní. Považujeme za velmi pravděpodobné, že zelená hnutí ve všech západních zemí jsou v mnoha případech podporována nebo přímo řízena Ruskem, které má eminentní zájem na tom, aby udrželo evropskou závislost na svých energiích. Iracionální orientace na parazitní, tzv. obnovitelné zdroje, které je nutné zálohovat jinými zdroji, a zároveň odpor vůči jaderné energetice způsobil rozvrat evropské energetiky (zejména německé), vystavil nás neustálému nebezpečí rozsáhlých blackoutů, a především vybudoval výhodnou výchozí pozice pro ruský nátlak vůči Západu. Tato pozice se stala základem pro ruskou agresi vůči Ukrajině. Bez karty v podobě svého plynu by se Putin patrně útoku neodvážil. Evropské země, a s nimi i Česká republika, nemůže v případě odpoutání se od ruského plynu jednat zcela volně: kvůli zelené lobby nemá dostatečně nezávislou energetiku. Považujeme za nutné, aby zelená hnutí, včetně hnutí Fridays for Future, ale i těch, kteří před deseti lety radikálně bojovala proti těžbě zemního plynu pomocí hydraulického štěpení, byla důkladně prověřena bezpečnostními orgány a tajnými službami. 

Zelená hnutí pracují proti prosperitě naší republiky a jejich činnost je podle našeho názoru v příkrém rozporu se zájmy občanů naší země. To, že ve své nátlakové činnosti pokračují i tehdy, když veřejnost čelí stále se zvyšujícím účtům za energie, což je do značné míry právě důsledek zelené politiky (např. emisní povolenky), považujeme za nebetyčnou drzost.

V Praze 5. května 2022

Za Svobodné

Libor Vondráček, předseda

Za Tea Party

Luboš Boleček, mluvčí frakce

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31