Slovo Lukáše Libicha – kandidáta č. 2

Slovo Lukáše Libicha – kandidáta č. 2

Poslední léta se aktivně věnuji a zapojuji do dění ve městě zejména v oblasti klidného a bezpečného soužití a dopravy. I nadále se chci věnovat započaté iniciativě a akcím vedoucím právě ke zklidnění dopravy, zvýšení parkovacích míst a smyslnému rozvoji  s jasnou vizí a jasnými plány do budoucnosti.

Klidný život, zázemí pro sportovní i kulturní život a v neposlední době také podmínky a podpora pro drobné
obchodníky a poskytovatele služeb jsou důležité. Chci, aby Bakov a okolí vynikalo, v dobrém slova smyslu co nejvíce a pociťovali to zejména místní občané.

Jako občan a člen komise rady města jsem mohl jen radit, navrhovat, apelovat. Věřím, že obecně prospěšná opatření budu moci prosazovat podstatně silněji jako člen zastupitelstva.

Některá zlepšení byla uvedena v života a napomohla např. složkám IZS k lepší průjezdnosti, ale spousta z nich je stále na stolech úředníků a čeká na akci a realizaci. Zejména toto opatření je třeba nadále „tlačit“ do stádia realizace a nečekat na nic!  Uvedu snad jeden příklad nad všechny: situace u ZŠ a MŠ je dlouhodobě zejména v ranních hodinách neúnosná a návrhů na řešení padlo hned několik. Je pochopitelné, že některým realizacím brání udržitelnost projektů financovaných z dotací EU, která na 5 let zamrazí jakoukoliv činnost ve vytyčeném místě na nějž se daná dotace vztahuje, ale pro realizaci jiných opatření stačí najít vůli a chuť….

Lukáš Libich

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31