LÉK TŘETÍ: Podnikání a práce nejsou luxus

LÉK TŘETÍ: Podnikání a práce nejsou luxus

Vybrali jsme 5 léků pro nemocnou českou společnost a ekonomiku a právě vám představujeme ten třetí.

Opatření okolo koronaviru nahnala na úřady práce statisíce lidí. Většina z nich by ráda pracovala a stát proto k jejich práci musí změnit přístup. Svobodní nestojí o vytváření davů lidí, kteří jsou závislí na pomoci státu. Pro skvělou budoucnost potřebuje Česká republika odstranit zbytečné překážky, které domácnostem brání se o sebe postarat samy. Odplevelit legislativní džungli, aby měly zákony opět váhu a neřešily nesmysly. Víme, že méně je někdy více.

Byrokracie nesmí stát v cestě zaměstnancům, zaměstnavatelům, ani živnostníkům. Je třeba odstranit záměrně vytvořené bariéry vstupu na trh i bariéry, které jako vedlejší efekt tvoří složité legislativní prostředí a stále zvyšující se požadavky státu. Desítky drobných podnikatelů dokáží víc, než jeden obr a často i mnohem rychleji. Konkurenční prostředí je nejlepší nejen pro zákazníky, ale i pro ekonomiku.

Podnikatelé zde musí být v první řadě pro své zákazníky a ne pro papírování. Stačí, aby nejnutnější údaje sdělovali pouze jednomu úřadu. Právě informace, ne občané a úředníci, mají běhat mezi moderními úřady štíhlé státní správy. Je třeba razantně snížit dobu papírování, která je u průměrného podnikatele přes 400 hodin ročně. Konkrétně máme připravené zkrácené daňové přiznání na jediný list.

Podnikání nesmí být luxusem. Výsadou jen těch, kteří si mohou dovolit právní oddělení pro překonání všech nástrah v zákonech i na úřadech, nebo těch, na které se stát usmál s dotací. Úspěšný musí být opět ten, kdo nabízí nejkvalitnější a nejlevnější služby, nikoli ten, kdo ukořistí nejvíce výhod. Česká republika bude akutně potřebovat uvolnění podnikání – rušení dotací, odstranění regulovaných cen a uvolnění produkčních kvót.

Jsme pro zachování pravidel daných zákoníkem práce pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, kterým vyhovují. Pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec budou chtít dohodnout na odlišných podmínkách, měl by jim stát poskytnout smluvní volnost. Stát má nařizovat jen základní pravidla bezpečnosti, zbytek je úkol odborů.

Svobodní připomínají, že v Americe vznikla kdysi minimální mzda proto, aby pro některé afroameričany byla práce nedosažitelná. Bez minimální mzdy mohou získat práci i ti, kteří mají velmi malý výkon. Vlastní práce jim však vytváří pocit smysluplnosti. Zbavme se této diskriminace. Odstranění překážky v podobně minimální mzdy po vzoru Rakouska nám prospěje.

Zahajme léčbu České republiky, než bude pozdě!

Konkrétní předepsaná léčba:

  • Snižme bariéry pro start podnikání – zrušení EET a kontrolního hlášení, a daňové přiznání na A4
  • Přestaňme stát v cestě lidem, kteří si dohodli práci – dobrovolný zákoník práce při zachování norem bezpečnosti práce
  • Dotace a další výhody nepodporují konkurenci – zrušení dotací do podnikání, slev na daních pro vyvolené, regulovaných cen a produkčních kvót
  • Zjednodušme byrokracii – digitalizace státní správy
  • Dovolme pracovat všem – zrušení státní minimální mzdy jako v Rakousku

Zpátky na všech 5 léků

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31