Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Na včerejším zasedání krajského zastupitelstva (15.5.20…

Na včerejším zasedání krajského zastupitelstva (15.5.20…

Na včerejším zasedání krajského zastupitelstva (15.5.2017) předal Tomas Pajonk dar hejtmanu Jiřímu Čunkovi – mapu, na které je zobrazená nerovnoměrnost, s jakou od roku 2003 Zlínský kraj posílal dotacemi peníze jednotlivým obcím. Tomáš Pajonk zároveň přednesl návrh, aby kraj alespoň část financí posílal obcím dle jednoduchého klíče – například počtu obyvatel.

Reakce radních a zastupitelů byly jasně negativní. Některým se dokonce nepodařilo udržet na uzdě svůj hněv. Dotkli jsme se totiž toho, co je reálně základní náplní činností krajů – tedy „moudrého“ přerozdělování peněz, o kterém tvrdíme, že zas až tak moudré není.

Vášně se později zmírnily a proměnily se v mnohem kultivovanější diskuzi v kuloárech. Za to jsme rádi a věříme, že se nám podaří diskuzi o tomto tématu udržet při životě i dále. O mapě jsme více psali v článku, ve kterém je i odkaz na mapu.

Můžete si ji online prohlédnout: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/04/hejtman-jiri-cunek-slibuje-obcim-spravedlnost/
Link: https://www.facebook.com/svobodnizk/videos/1385278844888629/

Předání mapy, kterou si hejtman přál

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31