Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Včera se naši kandidáti vypravili do nejsevernějšího cí…

Včera se naši kandidáti vypravili do nejsevernějšího cí…

Včera se naši kandidáti vypravili do nejsevernějšího cípu libereckého kraje, kde navštívili Nové Město pod Smrkem a centrum regionu Frýdlant.
V parném odpoledni jsme občanům nabízeli osvěžení v podobě „Svobodné ledové kávy“ a se zájemci diskutovali nad našimi novinami o specifickým problémech této oblasti, která je v rámci kraje ekonomicky nejslabší. Občany trápí zdejší vysoká nezaměstnanost, odloučenost regionu a špatné spojení na kraj a do vnitrozemí, ale i problémy s nepřizpůsobivými občany, což jsou stále ještě přetrvávající následky minulého režimu. Někteří se zmiňovali i o obavách z migrantů, které vídávají při svých cestách za ekonomicky výhodnými přeshraničními nákupy do sousedního Saska.
Množství uzavřených provozoven je podle rozhovorů s některými doslova přežívajícími drobnými živnostníky přímo úměrné nízké kupní síle obyvatelstva a rostoucím byrokratickým požadavkům, které dopadají hlava nehlava především na ty nejmenší podnikající. „Klacky pod nohy“ bylo jedno z mála publikovatelných označení současného stavu, které jsme si vyslechli.
Svobodní prosazují, aby se omezilo přerozdělování peněz mezi občanem, obcí, krajem a státem, aby občané měli přímý vliv na výši svého zdanění ve prospěch samospráv.
Daňová konkurence regionů, smluvní svoboda v oblasti legalizace tzv. švarc-systém a možnost uzavírání pracovních smluv mimo Zákoník práce, a usnadnění podmínek pro podnikání přestavují některá řešení, která by Frýdlantsku jistě pomohla.
Link: https://www.facebook.com/svobodni.lk/photos/a.256573484451987.50603.136729466436390/1290655064377152/?type=3

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31