Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O klimatické politice primátorky Vaňkové aneb za Brno rudozelenější

Šamonil: O klimatické politice primátorky Vaňkové aneb za Brno rudozelenější

S ochranou přírody si v naší společnosti dělá starosti především městská liberálně smýšlející vrstva, protože ta v té přírodě nemusí žít. Tenhle geniální nadčasový výrok nepronesl nikdo menší než sir Humphrey Appleby, poradce ministra pro administrativní záležitosti v legendárním britském sitcomu Jistě pane ministře. Vzhledem k tomu, že já sám jsem tři čtvrtiny svého dosavadního života prožil na vsi a teprve posledních pár let žiju trvale v Brně, nemohu s tímto Humphreyho bonmotem než bezvýhradně souhlasit.

Jelikož se obě větve mojí rodiny až do doby nedávno minulé živily především prací v zemědělství a lesnictví, opírala se moje bláhová konzervativní představa o ochraně přírody o hodnoty, jimž generace dnešních klimaticky uvědomělých politiků na Západě vyhrazuje ve svých dlouhodobých koncepcích stále méně prostoru. Vždycky jsem měl za to, že k ochraně přírody nejlépe přispěje řádné obdělávání zemědělské půdy, údržba lesních či lučních porostů, údržba a revitalizace rybníků a vodních toků, výstavba remízků, péče o hospodářská zvířata, lesní zvěř a tak podobně.

Žel jsem v poslední době stejně jako všichni ostatní vystaven neutuchajícímu přívalu progresivních argumentů o tom, že daleko důležitější je boj proti klimatické změně prostřednictvím zákazu aut, zavírání jaderných elektráren, vybíjení dobytka a omezování soukromého vlastnictví. Takovou agendu bez přestání razí především Evropská unie za vydatné podpory většiny médií. Nicméně každá mozaika je v konečném důsledku složena z jednotlivých střípků a nejinak je tomu i v tomto případě. Jedním takovým střípkem zapadajícím do celkového obrazu je bez debat vedení města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou.

Ta totiž rozhodně nepatří mezi politiky ODS, kterým by se nynější levicová politika nejsilnější vládní strany zajídala. Právě naopak. Mezi vrcholnými představiteli občanských demokratů byste stěží hledali někoho, kdo Fialovu socialistickou linii strany následuje věrněji než právě brněnská primátorka. A tak se namísto urychleného dokončení výstavby Tomkova náměstí, žabovřeské části městského okruhu či nových parkovacích míst soustředí magistrát pod vedením Vaňkové na boj proti klimatické změně.

Za tímto účelem zřídilo statutární město Brno web PripravBrno. Hned na úvod přivítá tento web návštěvníky představením klimatické výzvy. Výzvy pro město, pro občana a pro firmu. Magistrát uvádí, že město Brno vytvořilo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP a že se ze všech sil snaží jít příkladem v jeho plnění. Cílem klimatického plánu z dílny magistrátu je nejen snížení emisí CO2, ale i zvýšení celkové udržitelnosti životního prostředí, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější. I z toho důvodu se prý Brno v roce 2017 (tedy ještě v době, kdy magistrát pevně drželo v rukou ANO a Petr Vokřál) připojilo k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se doslova…“pořádně snížit emise skleníkových plynů a připravit se na to, že jednou tu budeme mít méně vody a výrazně tepleji.“ Jen pro zajímavost – když jsem vzal před pár dny manželku na romantickou procházku okolo Svitavy, dostalo se mi z její strany ujištění, že tak plné koryto řeky už pěkných pár let neviděla (předtím totiž několik dní v kuse lilo jako z konve). Rovněž jsem se dozvěděl, že na to, že je polovina dubna je teda pěkná kosa. Ale tak třeba ta klimatická predikce o nedostatku vody a nesnesitelném vedru vyjde uvědomělému magistrátu příští rok.

Občany pak vedení města nezapomíná na PripravBrno poučit, že snížit do roku 2030 emise CO2 o 40% je velký závazek. Magistrát je proto údajně rád, že jsou Brňané magistrátu připraveni s naplněním tohoto závazku pomáhat prostřednictvím deseti kroků, jimiž ovlivní produkci skleníkových plynů v domácnosti a podpoří udržitelné životní prostředí. Rovněž pak nechybí výzva k využití dotačních programů, které připraví Brno na klimatickou změnu. Součástí těchto kroků vytyčených magistrátem je například zateplení domu včetně výměny starých oken a dveří, využívání obnovitelných zdrojů pro vytápění, ohřev vody a výrobu elektřiny, používání spotřebičů s nejvyšší energetickou třídou a LED osvětlením, chození pěšky namísto jízdy autem či výsadba zeleně na rovné nebo mírně skloněné střeše. Nevím, jestli v tomto kontextu působí víc směšně nebo zoufale proklamace magistrátních úředníků, že dodržováním oněch deseti kroků občan „mnohdy ušetří“. Já bych spíš řekl, že přijde na mizinu a zadluží se do konce života. Ať tak nebo tak, hlavně že bude budoucnost zelená.

Podobně duchaplnou výzvu adresuje magistrát i firmám působícím na katastrálním území města Brna. Majitelé firem by měli snižovat energetickou náročnost svých objektů, využívat a podporovat šetrné způsoby dopravy, motivovat zaměstnance k šetrnému hospodaření se zdroji a v neposlední řadě se hrdě hlásit ke klimatickému memorandu města a aktivnímu zlepšování životního prostředí v Brně. Jízlivě poznamenávám, že hrdé přihlášení se ke klimatickému memorandu kupříkladu takovým továrnám ve Slatině (řada z nich působí v těžkém a zpracovatelském průmyslu) bezpochyby pomůže k dosažení světlejších zítřků. Samozřejmě tedy za předpokladu, že pod tíhou zeleného šílenství dříve nezkrachují.

Na ekologické programy a projekty města Brna vyčlenil magistrát podle vyjádření náměstka primátorky pro rok 2023 více než 60 milionů korun. V rámci ekologických dotací mohou brněnští žadatelé čerpat finanční prostředky v programech Ekologická výchova, Nábřežít, Nachytej dešťovku, Vnitroblok, Zeleň střechám a E–šalinkarta. Účely daných dotačních programů jsou pak podle magistrátu následující: dotace na Ekologickou výchovu jsou určeny k edukaci a šíření osvěty o zkvalitňování životního prostředí, dotace na Nábřežít k provozování společenských akcí s ekologickým rozměrem na břehu Svitavy či Svratky, dotace na Zeleň střechám ke zkvalitnění tepelné stability obydlí a žití v trvale udržitelné výstavbě, dotace na Vnitroblok k posílení sousedské pospolitosti a rozšíření městské zeleně, dotace Nachytej dešťovku k motivaci ke snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Město Brno rovněž připravilo výstavu s názvem Adaptace města na klimatické změny, ocenilo „zelenou“ střechu projektovanou a realizovanou společností Greenville Services na budově v areálu bývalé zbrojovky, kladně ohodnotilo fotovoltaickou elektrárnu a nabíjecí stanici soukromé společnosti Carent, v kampani Uzdrav příšerku nabídlo osvětu v otázce dopadů špatného technického stavu vozidel na klima, v rámci projektu Planeta na talíři připravuje klimatické workshopy pro děti a mnoho dalšího.

Vedení města Brna na webu PripravBrno nezahálí ani s vydatnou propagací zelených programů na celostátní a unijní úrovni. Kromě upozornění na spuštění dotačního programu Nová zelená úsporám Light (MŽP) či možnosti požádat o příspěvek na bydlení (MPSV) připravilo PripravBrno i obhajobu Zelené dohody pro Evropu – Green dealu. Z hlediska významu Green dealu je podle magistrátu pro Česko důležitá transformace v technologické a sociální rovině. V technologické rovině jde prý především o změnu energetického mixu a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. V sociální rovině jde doslova o …“zvládnutí výzev spojených se změnami na trhu práce a energetickou chudobou.“ Rovněž je podle magistrátu nezbytné….“najít způsob, jak dekarbonizovat české firmy.“ V tomto kontextu je magistrát názoru, že ….“je potřeba, aby si Česko definovalo a přijalo svoji roli, kterou chce v probíhající transformaci k bezemisnímu hospodářství hrát.“ Trnovou korunu celému tomuhle zelenému šílenství pak nasadila sama primátorka, když si v pořadu Čestmíra Strakatého loni před komunálními volbami mimoděk povzdychla, že automobilovou dopravu občanům Brna ZATÍM zakázat nemůžeme, tak nám nezbývá, než budovat městský okruh a parkovací místa. A takhle my si v Brně žijeme.

Přátelé – Green deal je zlo. Dotace jsou zlo. Markéta Vaňková, Petr Fiala a celá levičácká ODS vyhazující miliony z peněz nás všech za zelené projekty jsou zlo. Nejhorší na tom celém je, že tihle rádoby pravicoví politici, kteří v naší zemi vládnou na celostátní, regionální i komunální úrovni všem těm nesmyslům o záchraně planety snad i věří. Nebo jim je to spíš úplně jedno. Momentální mediální mainstreamový narativ burcuje k boji proti klimatické změně za každou cenu, tak to holt lidé jako je Vaňková nebo Fiala jednoduše pořád dokola opakují jako zaseknutá gramofonová deska.

Tihle lidé už se ani netají tím, že Green deal přináší energetickou chudobu, netají se tím, že netuší, jak dekarbonizovat české firmy tak, aby je to jedním šmahem nezruinovalo, netuší jak by vůbec mělo vypadat a fungovat ono evropské bezemisní hospodářství, v němž si má Česko najít svoje místo a stejně tak nemají potuchy, jak se vypořádat s katastrofou, která postihne trh práce, průmysl, zemědělství a celou naši zemi. Nic z toho neví. A tak dělají to co umí – ve jménu levičácké environmentální ideologie si půjčují gigantické sumy ničím nekrytých peněz, které prostřednictvím dotačních programů pouští do ekonomiky. Tím vyvolají inflaci v řádu desítek procent a nastalou situaci řeší dalším tištěním peněz bez jakékoliv protihodnoty a roztáčením inflační spirály, protože nic jiného neumí. Lidé, kteří vládnou naší zemi jsou neschopní. A tuto neschopnost zakrývají hávem ochrany přírody, zelenější budoucnosti a záchranou klimatu. Upřímně řečeno – ke státnímu bankrotu neexistuje spolehlivější cesta než právě tato.

Komunisté v padesátých letech tvrdili, že poručí větru dešti. Progresivní socialisté jedenadvacátého století si s nimi v nejmenším nezadají. ODS není modrá. Je rudozelená. Zbývá jediná cesta….volte Svobodné.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Citace uvedené v textu, stejně jako údaje o fungování brněnské klimatické politiky i fotografie pocházejí z veřejně dostupných webových stránek priprav.brno.cz a ekodotace.brno.cz.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31