Zásady krajské politiky

Zásady krajské politiky

1. Kraje mají hospodařit zásadně s vyrovnaným rozpočtem. Dluhy mohou tvořit jen v mimořádných situacích (jako jsou přírodní katastrofy), a to jen za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. V takovém případě musí být spolu s půjčkou stanoven plán splácení dluhu z přebytků v následujících letech. Svobodní toto pravidlo hospodaření prosazují pro veřejné rozpočty na státní, krajské i obecní úrovni.

2. Kraje mají vynakládat prostředky především na záležitosti, které nelze zajistit tržním způsobem a kdy nedochází k neférovému zvýhodňování jedněch na úkor druhých a k omezování soukromého vlastnictví.

3. Kraje nemají podnikat. Kraje svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí. Kraje by např. neměly provozovat nebo financovat ani nemocnice, ani autobusy, ani vlaky. Tzv. dopravní obslužnost by měla být ponechána volné soutěži konkurujících si dopravců.

4. Svobodní navrhují lidové veto, tedy možnost zrušit lidovým hlasováním to rozhodnutí krajského zastupitelstva, které je v rozporu s přáním většiny občanů. Zastupitelstvo, které jedná proti vůli voličů, musí odstoupit.

5. V případě krajských zakázek se kraje nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy mají být veřejné. Výběrová řízení musí být veřejná, průhledná, bez losování a s maximální mírou konkurence.

6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů a obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit. Kraje by měly hospodařit s penězi vybranými v kraji bez centrálního přerozdělování přes Prahu či Brusel.

Politické zásady pro volby do krajských zastupitelstev schválil Republikový Výbor Svobodných dne 19. 6. 2011.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Aleš Procházka

Aleš Procházka

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31