Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Jihočeští Svobodní nesouhlasí s vyvlastněním pozemků u táborského úseku dálnice D3

Jihočeští Svobodní nesouhlasí s vyvlastněním pozemků u táborského úseku dálnice D3

Podle Svobodných není možné, aby na chybu úředníků doplácel majitel pozemku tím, že stát bude jeho vlastnická práva legálně pošlapávat. Nebýt chyby stavebního úřadu v roce 2000, nemuselo ke sporu vůbec dojít.

Pro Svobodné je úcta k soukromému vlastnictví naprosto zásadní, proto odmítají institut vyvlastnění jako zkratku pro stát, který by jinak musel postupovat s úctou ke všem právům vlastníků. Pozemky pod důležitými plánovanými stavbami má totiž stát po jejich „nakreslení“ bez odkladu vykupovat, aby plánovanou stavbu mohl změnit, v případě, že se s vlastníkem nedohodne.

Pokud má mít svobodná společnost šanci na přetrvání, musí stát a občané nejprve uznat a přijmout za své, že jakýkoliv zásah proti svobodě a majetku jednotlivce je nepřípustným násilím a že jedinou morálně přijatelnou funkcí státu je takovému násilí bránit a zasahovat proti němu. Především vláda se nesmí takového násilí dopouštět.

„V demokratickém státě musí být považováno za zlo, jestliže je někdo nucen k obětování svých hodnot ve prospěch druhého,“ dodává program Svobodných.

Předsednictvo jihočeského krajského sdružení Svobodných, 4. února 2021

Aleš Procházka

Aleš Procházka

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31