Změna Lisabonské smlouvy je podvod

Změna Lisabonské smlouvy je podvod

Svobodní odsuzují takřka jednomyslné hlasování českých senátorů a poslanců 16.3.2011 o tzv. vázaném mandátu, jímž dali premiéru Petru Nečasovi volnou ruku ke změně Smlouvy o fungování EU (Lisabonské smlouvy), aniž by o samotném návrhu změny smlouvy seriozně debatovali. Jednota vlády i opozice připomíná komunistické časy Národní fronty.

Změna Smlouvy o fungování EU má umožnit zřídit závazný mechanismus dotování předlužených států eurozóny. Svobodní připomínají, že současné půjčky Irsku a Řecku nemají narozdíl od plánovaného mechanismu oporu v legislativě EU a např. Slovensko se mohlo rozhodnout se pomoci Řecku nezúčastnit.

Nečasův souhlas se změnou Smlouvy o fungování EU může v budoucnu Českou republiku stát stovky miliard korun, protože Česká republika nemá sjednanou výjimku ze zavedení eura a o zrušení koruny mohou rozhodnout státy eurozóny bez ohledu na zájmy České republiky, jak plyne z článku 140, odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Záměr předních politiků EU prosadit změnu Smlouvy tzv. pasarelou lze považovat za podvod, protože změnou Smlouvy o fungování EU bez ratifikace dle článku 48, odst. 6 Smlouvy o EU se „nesmí rozšířit pravomoci svěřené Unii Smlouvami“. Navrhovaná změna jednoznačně zakládá novou pravomoc EU, a to zřídit KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU mechanismus sanování předlužených členů eurozóny, namísto současného svrchovaného rozhodnutí členů eurozóny zřídit takový mechanismus DOBROVOLNĚ mezi sebou.

Svobodní přes mandát parlamentu vyzývají Petra Nečase, aby našel sebeúctu a na summitu Evropské rady v Bruselu 24.-25. března 2011 s navrženou změnou Smlouvy o fungování EU nesouhlasil.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
16.3.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31