ZAVADIL: Svobodu a prosperitu místo socialismu a úpadku

ZAVADIL: Svobodu a prosperitu místo socialismu a úpadku

Redakce: Dlouhodobě kritizujete státní dluh. Vaše strana tvrdí, že lepší situace lze docílit přijetím ústavního zákona o rozpočtové kázni, co by to vlastně pro politiky a lidi znamenalo?

Petr Zavadil: Pro politiky by to znamenalo nemožnost vytvářet meziroční deficity státního rozpočtu a nutnost velmi rychle se začít zabývat hledáním úspor, které by vedly k trvalému, a to zdůrazňuji, k trvalému snížení výdajové stránky státního rozpočtu. Politikům Svobodných by to samozřejmě nečinilo žádný problém, ale pro některé politické strany, jejichž program je založen permanentním zadlužování současných i příštích generací by to byla katastrofa. Lidem by to přineslo nižší daňové zatížení nyní i v budoucnosti (stálým zmenšováním dluhové služby), možnost lépe plánovat svou finanční budoucnost a spoléhat se více na sebe než na paternalistický stát a nepředvídatelné rozmary politiků.

Redakce: Mezi radikální kroky k uskutečnění propagujete i zrušení úřadů práce s tím, že zbytečně čerpají peníze z rozpočtu a kazí činnost pracovních agentur. Jak by ten systém měl tedy fungovat?

Petr Zavadil: Hledání práce, je především zájmem samotných lidí, ne úřadů nebo politiků. Nezaměstnaní musí mít sami co největší motivaci nabízet své schopnosti na trhu práce. Současný sociální systém je k tomu rozhodně nemotivuje. Osobně jsem přesvědčen, že skutečně „nezaměstnatelných“ lidí je minimum. V době internetu a chytrých mobilních telefonů udržovat „kamenné“ úřady mi připadá jako dosti drahá zpozdilost. Stačí si chvíli projít internet a nezaměstnaní najdou dostatek soukromých agentur zprostředkujících práci. Rovněž přímé oslovování firem je dnes nesrovnatelně jednodušší než před pár lety. Nevidím žádný důvod, aby se do toho pletl stát.

Pokud jde o poskytování podpor a dávek, měla by stačit jen jedna registrace a veškerá další komunikace mezi nezaměstnaným by probíhala poštou, po internetu nebo telefonicky. Opravdu si někdo myslí, že dospělý a svéprávný člověk neumí poslat dopis nebo telefonovat?

Redakce: Vaše strana kandiduje do podzimních voleb v bouřlivé době za velké nespokojenosti obyvatel, v čem vidíte Vaši hlavní zbraň?

Petr Zavadil: V tom, že Svobodní přicházejí s kvalitativně jinými způsoby řešení současných problémů než ostatní politické strany. Neslibujeme, že tomu dáme nebo „zajistíme“ to a to. Prosazujeme co nejmenší zasahování státu do života občanů, jinými slovy, jako politik chci mít co nejmenší pravomoci plést se lidem do života.

To mi připadá jako velmi radikální obrat v myšlení a šíření této myšlenky je podstatou všech našich volebních kampaní. To se mimo jiné odráží ve způsobu vedení letošních volebních kampaní. Ačkoliv máme nějaké billboardy, inzerujeme v tisku a vydáme vlastní volební noviny, základem je práce na ulicích a náměstích přímo mezi lidmi. Mohu stoprocentně voličům zaručit, že každý s kým se v rámci naší kampaně setkají je buď kandidátem nebo členem Svobodným či jejich příznivcem. Žádné hostesky, žádní brigádníci, ale lidé, kteří si stojí za svým programem a jsou schopni ho obhájit.

Redakce: Ovlivní maléry a skandály současných politiků nějak rozhodnutí lidí u volebních uren?

Petr Zavadil: Jsem přesvědčen, že ano. Za prvé jich zřejmě přijde více k volbám a za druhé si myslím, že budou důkladněji zvažovat, které straně dají svůj hlas. Jsem lídrem kandidátky Svobodných do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji a právě v tomto kraji se jasně ukázalo, kam vede a jaké důsledky má nehorázný populismus, nereálné sliby voličům a téměř neomezená vláda „charismatického“ vůdce kraje. Obří zadlužení kraje, klientelismus, doslova rozhazování peněz z daní občanů na nesmyslné dotační programy a to vše zcela logicky provázené korupcí na každém kroku.

Redakce: Navrhujete také, aby si zaměstnanci se zaměstnavateli mohli mezi sebou vytvořit smlouvu, jakou chtějí. Proč by to mělo být pro stát výhodnější? 

Petr Zavadil: Pro mne je nejdůležitější, aby to bylo výhodnější pro lidi a firmy. Aby si každý člověk a každá firma mohli sami určit způsob spolupráce. Úloha státu, ale spíše práva než státu, by měla spočívat v tom umožnit jim to a garantovat vymahatelnost tohoto práva a ne je kriminalizovat jak se děje dnes např. u tzv. švarcsystému.

K oživení ekonomiky zásadně přispěje zpružnění trhu práce a ne všemožné dotování neschopných. Tím mám na mysli tzv. kurzarbeit (už samo to slovo je příšerné) kdy stát, tedy současně vládnoucí i nevládnoucí politici, chtějí platit firmám za udržování zbytečných pracovních míst. Otřesné, je ve vládě vůbec nějaký ekonom? Pokud ano, podle mne by měl vrátit diplom.

Redakce: Dlouhá léta také Váš předseda Petr Mach kritizuje Evropskou unii a její fungování. Od mnoha půjček státům s problémy přes euro až po Lisabonskou smlouvu a další nařízení, která svazují svobodné jednání jejích členů. Je podle Vás řešením odstoupení z Evropské unie? 

Petr Zavadil: Ano, je. Po přijetí Lisabonské smlouvy a po dalším vývoji v EU a v eurozóně ho vidím jako nejlepší možné. Konec konců, do vstupu do EU jsme také existovali, nevidím tedy důvod, proč by tomu mělo být jinak i po našem vystoupení. Jsem toho názoru, že by pro ČR byla schůdná cesta, jakou zvolilo Norsko a Švýcarsko. Tedy spolupracovat s EU byť za cenu „výpalného“ jako platí obě tyto země. Vyšlo by to levněji, (je nutno porovnat veškeré náklady, které nám plynou z členství v EU, nejen naše roční platby) a zbavili bychom se faktického protektorátu z Bruselu. Tím mám na mysli přijímání nesmyslných direktiv Evropské komise do našeho právního řádu.

Redakce: V čem podle Vás tkví největší problém EU?

Petr Zavadil: V samotné její podstatě. Od počátku je to projekt zásadně zaměřený proti svrchovaným státům, proti osobní svobodě jednotlivce. Slouží k uskutečňování naprosto nesmyslné, zhoubné a neuskutečnitelné myšlence nadnárodního státu v Evropě. Státu řízeného nikým nevolenými komisaři a úředníky směrem, který oni považují za nejlepší a o kterém je nepřípustné diskutovat. Tedy podle hesla: „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Stále více zřetelný a vnímaný deficit demokracie v EU není náhoda nebo vedlejší nechtěný produkt procesu integrace. Je záměrně vytvářený. Popření demokratických způsobů vlády je cílem eurovládců.

Redakce: Často se objevují takzvané „konspirační teorie“. Osobně tento termín nemám ráda, neboť mnoho teorií se postupem let stává realitou (jak sleduji) a najednou si nikdo nevzpomene, že před pěti lety to byla konspirace. Jedná se například o sílící moc bank i Evropské unie. Jakou zkušenost s takovými teoriemi máte Vy a na co by si lidé měli dát pozor?

Petr Zavadil: Konspirační teorie mají jednu zásadní vadu. Předpokládají totiž, že je možno z jednoho místa a několika málo lidmi plánovat, řídit a ovládat miliardy lidí. Bylo teoreticky prokázáno a empiricky dokázáno, že to, naštěstí, není možné. Kdyby tomu tak bylo, existoval by stále Sovětský svaz či jiné velkoříše a „pěkně“ by prosperovaly. Ano, existují skupiny lidí po celém světě, které se pokoušejí o to dosáhnout co největšího vlivu, ale nikdy se jim to nemůže podařit. Nebezpečí spíš vidím v záměrné a postupné erozi základních občanských práv a svobod lidí vládami států a nadstátních organizací jako je EU. 

Redakce: Jaký je Váš recept proti korupci v České republice?

Petr Zavadil: Je třeba si nejdříve uvědomit co je základní příčinou korupce. Tou je přerozdělování peněz jinými lidmi než těmi, kteří je vydělali. K rozhodování o penězích daňových poplatníků jsou politici a úředníci přímo magicky přitahováni. A příležitost dělá zloděje.

Recept Svobodných je jednoduchý. Minimální, spravedlivý a efektivně fungující stát. Snížení přerozdělování HDP státem, z toho plynoucí zmenšení objemu státního rozpočtu a to na obou stranách, tedy příjmů i výdajů. Zrušení všemožných dotací jako skvělého podhoubí pro korupci všeho druhu. Jiná cesta nikam nevede. 

Argumentace výměnou lidí za lepší, mravnější, neobstojí. Lidé jsou lidé a ne andělé. Rovněž další a další úřady na kontrolu a dohled jsou slepou uličkou. Kdo bude kontrolovat je? Úřad na kontrolu kontrolorů?

Redakce: Jedním z Vašich cílů má být vyrovnaný rozpočet, jak toho dosáhnout?

Petr Zavadil: Na rozdíl od většiny politických stran převážně snížením výdajů státního rozpočtu. Tedy, zrušením několika ministerstev, zrušením min. 40 zbytečných státních úřadů a agentur, propuštěním několika tisíc jejich zaměstnanců, zrušením příspěvků stavebního spoření, zrušením tzv. investičních pobídek, ukončení dotací MHD a Českým drahám, zavedení školného na VŠ a dalších skutečných úspor. Na straně příjmů pak např. zrušením přimíchávání biosložek do paliv, vedoucí k jejich zlevnění a většímu prodeji. Další naleznete na https://svobodni.cz/snizte-schodek-statniho-rozpoctu. Obrovským finančním přínosem by pak bylo vystoupení z EU.

Redakce: Jak se díváte na daňovou politiku, Vaše strana by ráda některé z nich zrušila a daň z příjmu snížila, proč a pomůže to doopravdy?

Petr Zavadil: Daň z příjmů fyzických osob nechceme snížit, ale úplně zrušit. A spolu s ní i 130 výjimek z této daně. Ty sloužily ke kupování hlasů různých skupin voličů. Najednou by byl konec předvolebnímu nadbíhání voličům a jejich uplácení výjimkami. 

Danění práce a iniciativy lidí rozhodně nevede k prosperitě. Místo boje proti tzv. daňovým rájům chtějí Svobodní daňový ráj vytvořit v České republice pro její občany.

Daně, které sotva vynesou více, než stojí jejich výběr jsou naprosto nesmyslné a o jejich zrušení není třeba moc přemýšlet.

Pro Svobodné jsou zcela nepřijatelné daně z majetku, tedy neustále znovu a znovu zdaňování něčeho již zdaněného. Proto navrhujeme zrušení daně z nemovitostí.

V principu jsme spíše pro daně nepřímé (DPH a spotřební daně), než pro přímé. DPH navrhujeme jednotnou na všechny druhy zboží a služeb. Její výše by se mohla být někde kolem 16%.

Rozhovor poskytnutý Parlamentním novinám 24. 8. 2012
Petr Zavadil je předsedou krajského sdružený Svobodných ve Středočeském kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31