Zabavovat majetek nevinných je nepřijatelné

Zabavovat majetek nevinných je nepřijatelné

V nedělním diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce uvedl plk. Tomáš Martinec, ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality: „Usilujeme o to, aby bylo možno odčerpat mimotrestně majetek, který byl získán trestnou činností, kterou my neprokážeme (případně). A tento majetek, pokud neprokáže dotyčná osoba, jakým způsobem jej získala, tak aby bylo možno jej dodanit nebo odčerpat právě v tom mimotrestním řízení.“

Ředitel Martinec tím jinými slovy řekl, že usilují o to, aby bylo možné zabavovat majetek nevinných lidí; tedy lidí, kteří jsou v trestním řízení osvobozeni a očištěni od nařčení. Naopak požaduje přenesení důkazního břemene z toho, kdo viní (státu), na toho, kdo je obviněn.

Svobodní odmítají pošlapávání principu presumpce neviny, který je základním pilířem právního státu a důrazně se ohrazují proti přenášení důkazního břemena na nařčené občany. V právním státě nemůže existovat trestná činnost, pokud nebyla prokázána.

„Považuji za těžko uvěřitelné, že ředitel policejního útvaru zpochybňuje základní pilíř právního státu,“ uvedl místopředseda Svobodných Radim Smetka. „Zaměstnanec státu má důsledně plnit úkoly, které vyplývají ze zákona za pomocí prostředků, které mu zákon dává. Je nepřijatelné, aby usiloval o získání nových prostředků, zejména takových, které odporují základním právům a svobodám občana v právním státě,“ dodává v souvislosti s čl. 40 odst. 2, Listiny základních práv a svobod: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“

Radim Smetka
místopředseda strany

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31