Vznikne-li ESM bez řádného mandátu, bude to zásadní porušení primárního práva EU

Vznikne-li ESM bez řádného mandátu, bude to zásadní porušení primárního práva EU

Svobodní vítají záměr prezidenta republiky nepodepsat se pod změnu Smlouvy o fungování Evropské unie – změnu, která má legalizovat vznik mezinárodní dohody o ESM o vzájemném ručení členů eurozóny za dluhy druhých.

Svobodní ratifikaci změny Smlouvy o fungování EU, která z EU vytváří „dluhovou unii“ dlouhodobě kritizují (více zde: https://svobodni.cz/media/stanoviska-strany/1481-svobodni-odsuzuji-senatory-kteri-schvalili-zmenu-smlouvy-o-fungovani-eu/)

Bez podpisu českého prezidenta by ESM neměl být zřízen, státy by do něj neměly posílat peníze a fond nemůže začít existovat, platit personál, vydávat dluhopisy a financovat krachující státy eurozóny. Právní platnost mezinárodních smluv a analogicky i změny Smlouvy o fungování EU podle české ústavy nastává až podpisem, tedy ratifikací, prezidentem republiky. Podle práva EU nabývá změna smlouvy platnosti až schválením změny všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními postupy.

Pokud budou ostatní státy EU ignorovat fakt, že Česká republika nevyslovila souhlas se změnou Smlouvy o fungování EU v souladu se svými ústavními postupy, a spustí ESM aniž by měly souhlas všech členských států EU, měla by to Česká republika považovat za zásadní porušení primárního práva ze strany států eurozóny a vyvodit z toho patřičné důsledky.

Bude-li ESM zřizován bez řádného mandátu, mělo by Ministerstvo zahraničních věcí vyzvat ostatní členy EU diplomatickou cestou k zastavení porušování primárního práva, a pokud ostatní neustanou v jeho porušování, neměla by se Česká republika nadále cítit primárním právem EU vázána.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
6.12.2012

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31