VÝSMEK: EU zasahuje do vedení firem

VÝSMEK: EU zasahuje do vedení firem

Česká společnost si pomalu zvyká na to, že nám Evropská Unie diktuje, kde se dá. Naštěstí, se někteří lidé začínají probouzet a všímat si, že se nejedná zdaleka o ekonomickou spolupráci volného obchodu jako o politickou snahu jednotného vysoce regulovaného trhu.

Otázku „Proč jsme vlastně v EU?“ jsem již na tomto blogu položil a navrhl alternativní řešení. Možná, už se blíží nejvyšší čas po tomto řešení hlasitě volat nebo kam až hodláme zajít? 

Jednou z nejvíce alarmujících regulací, kterou Evropská komise přijala je návrh, aby ve vedení firem bylo zastoupeno 40% žen. Zde už opravdu končí veškerá pomazánková, tuzemáková, marmeládová i žárovková legrace.

Tento krok považuji jako nepřiměřený zásah do rozhodování jednotlivých podnikatelských subjektů. Napadá mne hned několik negativních důsledků.

Netvrdím, že mají ženy menší manažerské schopnosti než muži, ale aby se mohla splnit podmínka Evropské komise, tak musí o svou vedoucí pozici přijít nějaký muž. My samozřejmě uvidíme ve vedení úspěšné ženy, které získaly příležitost, ale nikdo již neuvidí muže, kteří třeba měli pro tuto pozici větší předpoklady a díky této diskriminační regulaci o svou příležitost přišli.

Ano všimli jste si správně, tuto regulaci označuji čistě za diskriminační, protože je zde násilně zvýhodněna určitá skupina obyvatel – tedy ženy. A tohle tvrdím bez nadsázky, pokud bude tímto stylem Evropská Unie uvažovat, budou brzo platit pravidla, aby každá firma měla ve vedení třeba určité procento černochů, asiatů, bělochů, indiánů nebo eskymáků. A to nejlépe ve stejném poměru. Tato situace může opravdu nastat (vlastně si myslím, že může nastat úplně cokoliv, když nastalo toto) a nevidím v tom vůbec nic rozumného.

Bojovat proti diskriminaci nemá smysl, protože jakmile tak učiníme, okamžitě diskriminujeme někoho jiného.

Pokud si opravdu ženy přejí být zastoupeny ve vedení velkých akciových firem mám pro ně doporučení, ať takovou firmu společně založí. Žen máme v Evropské Unii opravdu hodně a věřím, že by se na ní dokázaly složit a mohly bych jich založit hned několik. Mohou si pak udělat 100% ženské vedení a nemusí zaměstnávat jediného muže. To stejné doporučení mám i pro skupiny obyvatel, které se cítí diskriminované. 

Takto velké regulace, které teď v EU probíhají a které se plánují poškodí veškerý evropský trh a bude stále těžší pro firmy sídlící v EU, aby byly konkurence schopné ve světě. Protože každá firma je jiná a potřebuje vlastní svobodu v rozhodování a to včetně toho koho postaví do vedení. Pokud se tento návrh a jemu podobné návrhy aplikují do praxe, očekávám i pokles v indexu ekonomické svobody. Namísto, abychom se inspirovali Hong Kongem, Singapurem, Austrálií či Novým Zélandem, daří se nám opakovat chyby sovětské regulované ekonomiky, kde si byli všichni rovni?

Ladislav Výsmek je členem Svobodných a autor projektu NEdaním.cz

ps. na uvolnění: mohli bychom dospět do situace, kdy bude inzerát vypadat třeba takto 🙂

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31