Vláda by měla veřejnosti vysvětlit důvod prezidentské amnestie

Vláda by měla veřejnosti vysvětlit důvod prezidentské amnestie

Český právní řád počítá s institutem amnestie, tedy že čas od času jsou některé tresty plošně promíjeny nebo zmírňovány, nebo zastavováno trestní řízení.

Chápeme, že amnestie může mít smysl a že je součástí českého ústavního pořádku. Dovedeme si představit, že důvody můžou být různé: od přeplněnosti věznic po neschopnost justice dotáhnout roky se táhnoucí případy.

Veřejnost si každopádně zaslouží, aby byla každá amnestie, jakožto mimořádný akt, odůvodněna. Pokud důvody pro tuto amnestii nebudou veřejnosti vládou, která za ni nese odpovědnost, sděleny, může v občanech zůstat hořký pocit nespravedlivé amnestie.

Svobodní žádají vládu, aby ve své kompetenci připravila zásadní opatření k nápravě nedostatků české justice – od nepřijatelně dlouze se táhnoucích kauz po odsuzování k trestu odnětí svobody v případech, kdy by byla efektivnější jiná náprava (např. věznění za neplacení výživného). Amnestie je nesystémový krok a vláda by měla říci, jaké chystá systémové změny, aby amnestie nemusela být využívána.

Podle české ústavy „Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.“ (Ústava, Čl. 63, odst. 4)

Svobodní proto žádají vládu, aby vysvětlila důvody aktuální amnestie. Naše obracení se na vládu není snaha snést odpovědnost z prezidenta – naopak obracíme se tam, kde odpovědnost podle ústavy leží.

Za předsednictvo Svobodných: Petr Mach, Karel Zvára, Radim Smetka
www.svobodni.cz
2.1.2013

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31