Tiskové sdělení z ustavujícího sněmu v Pardubicích

Tiskové sdělení z ustavujícího sněmu v Pardubicích

V úterý 10. března uspořádala v Pardubicích nová pravicová Strana svobodných občanů besedu s občany. Za velkého zájmu posluchačů předseda strany Petr Mach představil programové cíle strany a seznámil všechny přítomné s důvody odmítání Lisabonské smlouvy, coby nástroje ztráty suverenity naší republiky a programovými cíly strany. Místopředseda strany Jiří Payne seznámil přítomné s u nás jedinečným principem otevřených voleb tzv. primárek, které umožňují tvorbu stranické kandidátky nejen samotnými členy strany, ale i jejími příznivci.  
Bezprostředně po besedě s občany se konal ustavující sněm krajského sdružení Pardubického kraje, předsedou byl zvolen Ladislav Roženský, ze Starého Hradiště a členy předsednictva Josef Vytlačil z Lázní Bohdaneč, Eduard Beránek z Chrudimi, Bohuslav Dušek z Nekoře a Josef Káles st. z Chrudimi. Krajské předsednictvo zároveň oznámilo otevření Krajské kanceláře strany a to ve Vile Pavla v Pardubicích v Jahnově ulici, kde krajské vedení strany bude k dispozici občanům každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Hlavním úkolem nově ustaveného krajského předsednictva bude budování členské základny a příprava voleb do Evropského parlamentu.  

V Pardubicích, dne 10.3.2009

Ladislav Roženský

předseda krajského sdružení  Strany svobodných občanů

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31