Svobodní odsuzují hlasování vládních poslanců proti vůli většiny lidí o zvýšení daní, církevních restitucích a penzijní reformě

Svobodní odsuzují hlasování vládních poslanců proti vůli většiny lidí o zvýšení daní, církevních restitucích a penzijní reformě

Svobodní jsou zklamáni a odsuzují hlasování vládních poslanců, kteří v noci ze 7. na 8. listopadu těsnou většinou získanou nátlakem a donucením nesouhlasících poslanců ke složení mandátu:

  1. přehlasovali veto prezidenta, aby od 1. ledna mohla začít platit tzv. penzijní reforma, která bude znamenat prohloubení deficitu státního rozpočtu, byznys se zaručenými maržemi pro nové penzijní fondy a nemožnost z fondů vystoupit pro ty, kteří se do nich jednou zapíší.
  2. schválili tzv. církevní „restituce“, které mají znamenat přesun nemovitostí a hotovosti v hodnotě 134 miliard korun vybraným církvím, a to i těm, které nikdy žádný majetek na stát nepřevedly ani jim nebyl sebrán. Zákon ani neruší vazbu státu na církve a placení představitelů církví z daní, břemeno finanční náhrady uvaluje na současné daňové poplatníky, kteří nenesou žádnou vinu a nespravedlivě znamená vyrovnání státu jen s jednou vybranou skupinou právnických osob.
  3. schválili nebývalé zvýšení daní, i když se už léta v České republice při naší vysoké úrovni zdanění ukazuje, že zvyšování daní vede často spíše ke snížení daňového výběru. Zvýšení zdanění dětských plen z 14 na 21 % je zvláště necitlivé a zvýšení daně z převodu nemovitosti, které znamená opakované zdanění, ochromení trhu s bydlením a tím sníží jeho pružnost důležitou k hladkému fungování trhu práce a řešení mnoha těžkých životních situací, je zvlášť odsouzeníhodné.

Svobodní mají za to, že toto hlasování je v rozporu s tím, co si myslí většina lidí v České republice.

Svobodní proto obhajují zásadní změnu fungování státu spočívající v systémovém omezení moci politiků:

  1. Lidé by měli mít právo zvrátit platnost zákona „lidovým vetem“. Kdyby dnes platilo lidové veto a ve stanovené lhůtě by se občanům podařilo shromáždit dostatek podpisů pod petici, šly by příslušné zákony před nabytím účinnosti do referenda. Pokud by občané v referendu zákony zamítli, musela by sněmovna být rozpuštěna a vláda podat demisi v souladu se skutečností, že parlament a vláda již nereprezentují vůli většiny.
  2. Na každé další zvýšení daní nad dnešní úroveň by politici vždy do budoucna museli získat souhlas lidí v referendu.
  3. Státní rozpočet by nesměl být schvalován s deficitem a schválený rozpočet by musel být vždy dodržen. Tak by nemohli politici lehkomyslně schvalovat zákony jako je přesměrování státních příjmů do penzijních fondů nebo transfer desítek miliard církvím, pokud by na to neměli krytí v dodatečných příjmech.

Svobodní budou omezení moci politiků obhajovat v následujících volbách do Poslanecké sněmovny.

Petr Mach, předseda strany
www.svobodni.cz
8.11.2012

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31