Svobodní měli v roce 2014 téměř dva tisíce dárců

Svobodní měli v roce 2014 téměř dva tisíce dárců

Svobodní odevzdali do Poslanecké sněmovny výroční finanční zprávu za rok 2014. Tak jako v roce 2013 se mohou pochlubit vysokým počtem drobných darů od svých příznivců. Svobodní jsou tak pravděpodobně politickou stranou s největším počtem dárců, přičemž převažují drobné dary ve výši stokorun.

Svobodní získali státní příspěvek na úhradu volebních nákladů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši přes dva miliony korun, dary přesáhly dva miliony korun a členské příspěvky přes jeden milion korun. Na volební kampaně pro evropské, komunální a senátní volby vydali Svobodní přes třináct milionů korun.

„Podle mého názoru účetní uzávěrka, ve všech významných ohledech a podstatných bodech, věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci Strany svobodných občanů k 31. prosinci 2014 a výsledek jejího hospodaření za rok 2014, v souladu se zákony, právními a účetními předpisy platnými v České republice,“ konstatovala auditorka Eva Neužilová.

Svobodní hospodaří na transparentním účtu, který může veřejnost vidět on-line – https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2100382818, transparentní účty mají i jednotlivá krajská sdružení strany.

Jako každý rok, Svobodní nad rámec zákonné povinnosti odevzdat výroční zprávu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zveřejňují tuto zprávu i na svém webu.

Kompletní výroční zpráva je pod tímto odkazem – https://web.svobodni.cz/public/media/Prilohy/svobodni-financni-zprava-2014.pdf

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31