Svobodní k „romské problematice“

Svobodní k „romské problematice“

Svobodní varují před protiromskými náladami. Problémem není žádné jednotlivé etnikum. Problémem jsou vždy jen jednotlivci, kteří porušují zákony.

Svobodní jsou pro důsledné uplatňování rovného přístupu ke všem lidem a současně pro toleranci odlišného způsobu života.

Svobodní vidí, že česká legislativa situaci Romů ztěžuje: Sociální dávky, které mají nejchudším pomáhat, je naopak udržují v bídě a berou jim motivaci k práci. 

Svobodní jsou pro zrušení příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí, které systematicky odrazují od práce. Místo toho Svobodní prosazují tzv. negativní daň z příjmu, jednotnou dávku, u které nedochází ke ztrátě motivace k práci. Svobodní jsou pro takovou liberalizaci pracovního zákonodárství, aby bylo možné uzavírat krátkodobé dohody o provedení práce bez omezení, aby si všichni lidé mohli najít práci i tehdy, pokud nechtějí mít stálé zaměstnání.

Stát nemá lidem určovat, jak mají žít. Někomu vyhovuje žít stále na jednom místě, jiný se často stěhuje. Někomu vyhovuje pobírat plat měsíčně a hospodařit s vlastními prostředky, jiný neplánuje a odměnu za práci proto vyžaduje třeba každý den, aby se měl za co najíst. Uvolněme lidem ruce, ať mohou žít způsobem, který jim vyhovuje, bez závislosti na druhých.

Za ReP

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31