Svobodní jsou zklamaní, že prezident nechal projít církevní restituce

Svobodní jsou zklamaní, že prezident nechal projít církevní restituce

Svobodní jsou zklamaní, že prezident Václav Klaus nevyužil svého práva vrátit Poslanecké sněmovně zákon o „církevních restitucích“.

Přestože prezident Václav Klaus vyjmenoval ve svém odůvodnění všechny argumenty proti zákonu o církevních restitucích, které používali ve své kritice zákona i Svobodní, nakonec se rozhodl pouze nepřipojit svůj podpis pod zákon, což z ústavního hlediska nebrání vstupu zákona v platnost.

Svobodní považují pouhý „nepodpis“ zákona za nekonzistentní s argumenty, které prezident ve svém odůvodnění uvedl.

Jsou to mj. tyto argumenty:

– „Zákon v podobě, jak byl přijat, nastoluje nerovné podmínky v přístupu státu k otázce restitucí a nápravy křivd minulosti mezi církvemi a náboženskými společnostmi a všemi ostatními subjekty, ať jsou jimi fyzické či právnické osoby, a to tak, že církve oproti ostatním a na úkor ostatních zvýhodňuje.

-Rozsah rozsáhlého majetkového transferu, který na základě tohoto zákona vzniká, je podřizován cíli oddělení financování církví od státu, který se zmírňováním některých křivd minulosti bezprostředně nesouvisí.

-Finanční prostředky tímto zákonem získávají i církve, jichž se zabrání majetků komunistickým režimem nijak netýká, nebo dokonce i církve, které vznikly až v posledních desetiletích. To dokazuje, že zákon není restitucí, ale dotací církvím.

-Nad přijatým řešením neexistuje na politické scéně ani ve společnosti konsensus, ač jeho naplnění bude zavazovat i další vlády. Silou protlačený zákon, který odmítl Senát a jehož přijatou podobu podle průzkumů odmítá velká většina občanů, přispěje k další politické polarizaci ve společnosti.“

Odkaz na celé odůvodnění prezidenta: http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7480.shtml

 

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31