Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šrámek: Ostře sledované utkání – Ústavní soud o EET

Šrámek: Ostře sledované utkání – Ústavní soud o EET

Věřím, že živnostníci a podnikatelé s napětím sledovali rozhodnutí ÚS o osudu tolik diskutovaného zákona o EET.

5 statečných: Pět ústavních soudců, jmenovitě Kateřina Šimáčková, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Vojtěch Šimíček a David Uhlíř, se postavili na stranu podnikajících. Stojí za to přečíst si jejich zdůvodnění. Rád zde uvedu pár úryvků.

Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem: v oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hygieny, a samozřejmě i daní. Stát, který je i podle judikatury Ústavního soudu výsledkem společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost. Při tomto zavádění by měl zákonodárce velmi bedlivě hodnotit, zda tato další povinnost je skutečně nezbytná a zda nepřiměřeně nezhoršuje podnikatelské prostředí. Tato opatření by přitom neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení již stávajících.“

„Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat. A těmto lidem, především těm drobnějším mezi nimi, tedy lidem s obratem (což není totéž co zisk) např. v jednotkách milionů korun ročně, by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak marginální). Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita a soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva zůstane i v „okrajových“ oblastech (hospody a jiné provozovny v malých obcích, malí samostatní živnostníci, podnikající důchodci, studenti atd.). Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou „poslední kapkou“, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do „šedé ekonomiky“, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. Vzniká tak malá hyperbohatá elita, a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie – ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí.

A přesně tento druhý úryvek mi připomněl prohlášení exministra Mládka, že živnostníci jsou parazité, nebo hlášku Andreje Babiše, že malí podnikatelé jsou k ničemu, že se mají podporovat velcí (proč asi tak; jeho střety zájmů jsou dostatečně známé).

Finanční přínos EET?

Celý zákon sám o sobě není nic jiného, než buzerace. Tolik slibovaných 18 miliard Kč nikdy přinést nemohl. Ministerstvo financí v čele s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem tento paskvil prosadil pod heslem „Všeci kradnú!“.

Dnes se v plné nahotě ukazuje, jak byli občané obelháváni. Můžete se dočíst, jak to je s opravdovými „přínosy“ EET a dalších buzerací. Kupř. zákon o kontrolním hlášení, jehož některé části byly také Ústavním soudem částečně zrušeny a tím uznány za protiústavní. I tento zákon byl z dílny obviněného dotačního podvodníka a megačerpače dotací.

Samo Generální finanční ředitelství uvádí, že růst výběru DPH v oborech bez EET byl 9,57%, kdežto v oborech s EET 3,4%. Dokonce celkový podíl vybraných daní podle oborů s EET a bez EET klesl až o 6 miliard korun. Čili nikoli více, ale méně!

Přínos EET pro běžného občana?

Velmi jednoduchý osobní příklad z malé obce, kde žiju. Přesně s příchodem povinnosti k EET skončil malý krámek, který zde byl zejména pro starší občany, důchodce, kteří nemají takové možnosti nakupovat v Praze, i když je nedaleko.

Že to postihlo i zejména malé vesnické hospody (kterým také jednu z dalších ran zasadil protikuřácký zákon), je také známé.

A co vidím osobně jako nejhorší?

EET a s ním spojená státní hazardní loterie Účtenkovka nebo Babišem nejdříve instalovaný práskací web na stránkách finanční správy (který po velikém rozhořčení občanů nechal vypnout; škodil jeho image „Ahoj, lidi…“) devastuje základní lidské a morální hodnoty.

Znovu se tímto rozjitřila „třídní nenávist“, udavačství, závist. A to je podle mého nejhorší dopad celého tohoto projektu. Morální úpadek.

Tak „Ahoj, lidi! Terazky som premiérom!“

Ivan Šrámek,
člen Republikového výboru Svobodných

Celý nález a rozhodnutí ÚS o kontrolním hlášení

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31