Sedláček: Proč podpořit Svobodné?

Sedláček: Proč podpořit Svobodné?

V minulých dnech se mediální prostor zaplnil spekulacemi o vzniku nového uskupení pod vedením Václava Klause. Nejen mě v té chvíli napadlo, zda by nebylo racionální dát ve volbách přednost pravicové straně, jejíž šanci uspět ve volbách, by zvýšil kredit bývalého prezidenta.

Tradiční pravo-levé schéma není žádným přežitkem. Na jedné straně je systém, který nazýváme laissez-faire kapitalizmus, ve kterém stát plní pouze funkci ochrany práv občanů prostřednictvím policie, armády a soudů. Na druhé straně jsou všechny státní systémy založené na masivním okrádání občanů prostřednictvím daní a dotací a především na totálním ovládnutí člověka pomocí zákazů a směrnic.

Na které straně stojí samozvaní Klausovci?

Pan poslanec Šťastný nemá vůbec žádný respekt k právu na majetek. O tom, jestli v soukromém objektu bude smět někdo kouřit, má podle něj rozhodovat stát. Naštěstí ani ODS není dostatečně levicová na to, aby pro své návrhy získal podporu.

Pan Štěpánek byl dlouhá léta členem státního orgánu cenzurujícího rozhlasové a televizní vysílání. Posuzoval vyváženost zpravodajství, udílel pokuty, rozhodoval, zda ten či onen pořad je vhodné vysílat před 22hodinou. Je úplně lhostejné jak rozhodoval, protože samotná existence tohoto orgánu je ztělesnění státní kontroly nad svobodou slova. Člen takového státního orgánu nemá žádné právo cokoli říkat a psát o svobodě a pravicovém smýšlení.

Paní Bobošíková chce mimo jiné: „Podporovat vzdělání a vědu s důrazem na vysokou kvalitu a náročnost všech stupňů školství a na nejmodernější technologie.“ Za čí peníze? Znamená to něco jiného než, že nám vezme naše peníze a ustaví komisi, která bude naše peníze rozdávat vyvoleným vědcům? Neznamená. Fakt, že ti vědci prokáží, že bádají na poli nejmodernějších technologií, je zcela irelevantní.

Posledním přírůstkem je zakladatel „Pravé frakce ODS“ pan Janeček. Na svých webových stránkách nám předkládá následující: „Automaty na sladkosti a sladké nápoje nahradíme v pražských školách automaty na vodu, mléko a zdravé jídlo.“ Panu Janečkovi evidentně již nestačí, že stát nařizuje, co se mají děti ve školách učit a co mají jíst k obědu. Svačiny ještě stát nereguluje. A to chce změnit.

Toto jsou lidé, kteří nám chtějí předložit pravicovou alternativu k současné levicové národní frontě v čele s ODS. Protože sami žádné pravicové názory nemají, tak se chtějí zaštítit prezidentem Klausem.

Svobodní jako jediní nabízejí program, který umožní vyvést Českou republiku z šíleného systému směrnic, nařízení, zákazů, daní a dotací do světa svobody a prosperity. Proto posílám 5000 Kč jako svůj příspěvek na kampaň, abychom o tom mohli informovat co největší množství voličů.

Vyzývám všechny podobně smýšlející, aby učinili to samé. Teď je to důležitější než nový mobilní telefon.

Martin Sedláček je členem Svobodných v Královéhradeckém kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31