Radiožurnál ČRo: Vláda jedná o prezidentské amnestii

Radiožurnál ČRo: Vláda jedná o prezidentské amnestii

ČRo 1 – Radiožurnál | 9.1.2013 | 12:08 | Pořad: Hlavní zprávy |

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ministři mají dnes na programu mimo jiné, jak už jste taky slyšeli, prezidentskou amnestii, lépe řečeno podpis, který k ní připojil premiér Petr Nečas, aniž tohle rozhodnutí konzultoval se zbytkem vlády. A včera přišel ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg s návrhem, aby stát podpořil úsilí obětí trestných činů, které zahladí rozhodnutí hlavy státu. Taky o tomto návrhu by měl dnes kabinet jednat s tím, že ho už odmítla opoziční sociální demokracie, která nechce, aby na ekonomické zločiny jednotlivců dopláceli všichni daňoví poplatníci. Ve spojení jsem s advokátkou Hanou Marvanovou, která se podílí i na sepsání ústavní stížnosti proti nejkontroverznější části amnestie. Dobrý den.

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
 Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
 A s ekonomem a předsedou Strany svobodných občanů PetremMachem. Dobrý den.

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak, paní Marvanová, měla by podle vás vláda nějakou formou kompenzovat škody lidem, kteří se nedomůžou náhradu u amnestovaných kauz?

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
Myslím si, že by vláda hlavně měla řešit ten problém, analyzovat situaci, do jaké se poškození dostanou v případě, že v konkrétní kauze se bude zastavovat trestní stíhání pachatelů závažné hospodářské kriminality v důsledku amnestie. A měla by tedy si nechat udělat tuto analýzu, a pak hledat postupy, jak jim pomoci. Ovšem ta kompenzace finanční ze strany státu, mně vždycky šlo o to vyhnout se této situaci. Myslela jsem si vždycky, že ty škody mají platit ti viníci, ti pachatelé.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
 Ti, kteří je způsobili. Ale jak byste si představovala, že by tedy vláda konkrétně měla zareagovat?

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
Ono je to velmi, velmi těžké. Já si hlavně myslím, že vláda měla zareagovat tak, že neměla vůbec připustit, aby v amnestii byl ten článek 2, aby došlo k té situaci, že bez ohledu na práva poškozených bude zastaveno trestní stíhání. Takže jako na mně skutečně není, abych hledala postup, protože já ho, upřímně řečeno, moc neznám. Řešení bylo, aby třeba ta amnestie zněla jinak, aby podmínkou k zastavení trestního stíhání bylo nějaké narovnání mezi potenciálním pachatelem a těmi oběťmi a to byla podmínka amnestie, toho článku 2.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Machu, když jsme u toho, jak by vláda mohla pomoci, včera i dnes zástupci TOP 09 vysvětlují, že by to nebylo jaksi přímo kompenzování těch škod, ale třeba bezplatná právní pomoc nebo nějaká finanční pomoc při civilních řízeních. Byl byste proti tomu?

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
No já bych souhlasil s tím, že není možné, aby vláda pomáhala jedněm na úkor ostatních daňových poplatníků. Těm, komu byla způsobena škoda, tak má samozřejmě nárok tu škodu vymoci po tom, kdo ji způsobil a to, že ten viník nebo ten, kdo tu škodu způsobil, nemůže teď dostat trest v podobě odnětí svobody nebo podmínky, neznamená, že nemusí platit tu škodu, kterou způsobil. Pokud si někdo objedná zboží, nezaplatí to, je to podvod, je to trestný čin. Řekněme, že to má teď zahlazené, ale samozřejmě musí zaplatit to, co způsobil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že to jde, když nebude vynesený rozsudek?

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
No samozřejmě, každý má právo se domáhat u soudu toho …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
 V civilním řízení.

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
…V civilním řízení a ty náklady potom ponese samozřejmě ten, kdo tu škodu způsobil. Takže nevím, proč by vláda měla tady někomu pomáhat. Vláda nese plnou odpovědnost za tu amnestii, tak to říká ústava. Je absurdní, pokud o tom vláda nejednala, nebo pokud to premiér, jak bylo dneska řečeno, podepsal jen tak a nijak se tím nezabýval.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale primárně pomáhat by neměla podle vás tedy v kompenzacích.

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
No nemůže jednu chybu napravovat tím, že udělá nějakou druhou chybu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní Marvanová, je to tak „jednoduché“, jak zmiňuje pan Mach, tedy že se ti postižení domůžou nějaké kompenzace nebo odškodnění nebo spravedlnosti, i když amnestie třeba některé z těch kauz opravdu zastaví?

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
Rozhodně to tak není, protože jsou teď zavádějící informace, které poskytuje třeba i ministerstvo spravedlnosti ohledně toho, že poškození můžou velmi snadno se obrátit na civilní soud a v civilním řízení vysoudit náhradu škody. To je komplikované nejen finančně. Nestačí, že se jim třeba poskytnou nějaké úlevy nebo bezplatná právní pomoc, ale je to hlavně komplikované z hlediska důkazní situace. Poškozený, který je klasicky po skončení trestního stíhání, kdy je pachatel uznán rozsudkem vinným, tak má v ruce tento rozsudek, a pak se opravdu jednoduše obrátí na civilní soud a ten mu přiřkne výši škody. Ale tady ten poškozený nebude mít žádný rozsudek a nebude moci prokázat před tím civilním soudem, že ten pachatel mu způsobil škodu. A ještě jedna poznámka, velmi důležitá. V těch hospodářských kauzách vesměs jde o klienty různých bank, investičních fondů, zkrátka společností, obchodních firem, do kterých ti klienti dali své peníze. Takže z hlediska civilního práva ten dluh, tu škodu jim způsobila ta obchodní společnost. Jenomže ta obchodní společnost je vytunelovaná a právě proto klienti dávali trestní oznámení na manažery těch společností …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Na jednotlivce.

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
… a chtěli, aby, pokud jim bude prokázána trestná činnost, tak jim tu škodu uhradily přímo fyzické osoby. Všichni víme, pokud manažerovi, představiteli firmy není prokázána trestná činnost, tak on neodpovídá za dluhy té firmy. Takže poškození v těchto případech, o které se jedná, nebudou moci unést důkazní břemeno a před soudem prokázat, že jim právě ti pachatelé, na které se hledí jako na nevinné po amnestii, způsobili škodu. Takže to bude nevymahatelné po těch pachatelích, protože nedosáhnou ani vynesení rozsudku, že pachatel odpovídá za škodu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Machu, myslíte si, že bude možné se spolehnout na to, že se najde víc obžalovaných v korupčních kauzách, které možná podlehnou tedy té prezidentské amnestii, kteří sami požádají, aby se pokračovalo v trestním řízení, jako se to stalo v případu Union banky u jedné z obžalovaných?

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
No já předpokládám, že o to požádají ti, kteří se cítí být nevinnými, aby byli prostě očištěni před svými blízkými, před veřejností. Pochopitelně tam, kde bylo zastaveno trestní řízení, tak my nemůžeme vědět dopředu, jestli by byli uznáni vinnými nebo ne. Takže můžeme očekávat, že spíš se toho budou domáhat ti, kteří se cítí být nevinni.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
 Paní Marvanová, mě zarazilo, že soudce ostravského soudu říká, že jaksi paní Pejčochovou, která žádá o pokračování trestního řízení, může, tedy nemůže poslat do vězení, ale může rozhodnout o uhrazení škody. V tomto případě by se tedy klienti dostali ke svým penězům?

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
Já samozřejmě neznám detaily případu Union banky, protože neznám spis, nezabývala jsem se touto kauzou, ale vycházím-li jenom z informací, které byly poskytnuty ze strany soudu médiím, tak právě u této obžalovaného, která navrhla pokračování řízení, tak státní zástupce sám navrhoval zproštění. Takže ona očekávala, že bude zproštěna, očištěna, a pokud bude zproštěna …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy je to pro ni výhodnější.

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
… tak samozřejmě, pokud jí nebude prokázána trestná činnost a naopak bude očištěna, tak jí ani nemůže být uložena povinnost nahradit škodu těm poškozeným klientům. To je možné jedině, když ten pachatel je uznán vinným trestným činem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vysvětluje advokátka Hana Marvanová. Děkuji taky předsedovi Strany svobodných občanů PetruMachovi. Děkuji oběma. Na shledanou.

Hana MARVANOVÁ, advokátka:
Na shledanou.

PetrMACH, ekonom, předseda Strany svobodných občanů:
Na shledanou.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31