Politování nad souhlasem Petra Nečase se změnou Smlouvy

Politování nad souhlasem Petra Nečase se změnou Smlouvy

Svobodní vyjadřují politování nad souhlasem premiéra Petra Nečase se změnou Smlouvy o fungování Evropské unie. Politování vyjadřují Svobodní i nad absolutním nezájmem médií o toto rozhodnutí Evropské rady o změně Smlouvy, které nemá obdoby v historii EU.

Evropská rada 25.3.2011 rozhodla o změně Smlouvy o fungování EU:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120295.pdf

Tento bezprecedentní akt Evropské rady (mediálně zastíněný tzv. Paktem konkurenceschopnosti, k němuž Petr Nečas Českou republiku na stejném zasedání Evropské rady nepřipojil) může mít zásadně nepříznivý dopad na Českou republiku, jakmile se bude muset stát členem eurozóny.

Svůj postoj Petr Nečas Svobodným vysvětlil v dopise.

Změna Smlouvy spočívá v tom, že bude možné legálně* zavést mezi členy eurozóny (většinovým rozhodnutím Rady) systém sanování krachujících států eurozóny. Má se to vztahovat i na ČR, která podle Smlouvy euro přijmout musí. Není přitom pravda, jak tvrdí Petr Nečas v dopise, že euro může být v ČR zavedeno jen na základě žádosti ČR. Smlouva mluví o tom, že o zavedení eura rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou, tedy potenciálně i proti vůli ČR.

Rozhodnutí Evropské rady o změně Smlouvy má ještě schválit český parlament, který již dříve dal Nečasovi drtivou většinou k odsouhlasení změny Smlouvy souhlas, takže je málo pravděpodobné, že by čeští poslanci a senátoři změnili názor. Stále je ale ještě teoretická šance, že pochopí podstatu věci a změnu Smlouvy nakonec odmítnou.

*Jak uvedl po hlasování prezident Evropské rady Herman van Rompuy: „Odsouhlasili jsme změnu Smlouvy, což bylo nutné, abychom stabilizačnímu mechanismu dali jistotu plné legality.“

Petr Mach
www.svobodni.cz
25.3.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31