Plán „důchodové reformy“ je ubohý, je to jen zvýšení daní nazývané reformou

Plán „důchodové reformy“ je ubohý, je to jen zvýšení daní nazývané reformou

Svobodní považují vládní plán tzv. důchodové reformy za ubohý – je to jen zvýšení daní zabalené do slova reforma.

Chystané zvýšení DPH je v rozporu se všemi předchozími sliby vládních stran o nezvyšování daní.  Chystané zvýšení daní jen zvýší míru státního přerozdělování, když vláda předpokládá, že zvýšené daňové zatížení bude některým lidem kompenzovat zvýšením sociálních dávek (např. bonusů na děti, které v případě rodin s nízkými příjmy znamenají čistý výdaj ze státního rozpočtu). Zachování brambor a zelí ve snížené sazbě je směšné. vyšší daně a vyšší dávky – to bude výsledek vládní „reformy“. Má-li se sjednotit DPH, má se sjednotit doopravdy a bez výjimek na brambory, a ne na úrovni 20 %.

Možnost přesměrovat si 3 % státního důchodového pojištění do fondů nelze považovat za skutečnou svobodu volby.

Vládní plán, že budou zřízeny fondy, které by výlučně investovaly peníze do státních dluhopisů, implicitně předpokládá, že se stát bude nadále zadlužovat a emitovat nové a nové dluhopisy, což je pro Svobodné nepřijatelné. Stát má naopak hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Skutečná daňová reforma, která zvýší svobodu volby a sníží státní přerozdělování, Českou republiku teprve čeká a od této vlády ji nelze očekávat.

Více: https://svobodni.cz/1-nezobrazeno/89-reforma-duchodoveho-systemu/

Za Republikové předsednictvo: Petr Mach

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31