Petr Musílek: Odpověď ministryni Marksové

Petr Musílek: Odpověď ministryni Marksové

Vážená paní ministryně,

rád bych reagoval na Váš dopis z 12.2.2016, v němž upozorňujete na fakt, že současný systém důchodového pojištění nepamatuje dostatečně na skupinu osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a doporučujete všem, kterých se toto znevýhodnění týká, aby:

 

 

  1. zvýšili pojistné placené správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) pro zvýšení základu pro výpočet důchodu
  2. využili tzv. III. pilíř
  3. využili jiných forem úspory

Na trhu práce působím jako OSVČ. Jsem tak Vámi uvedeným způsobem dotčen nedokonalostí celého systému výběru a přerozdělování sociálního pojištění. Vaše upozornění na problémy z toho vyplývající, cituji: „Senioři s nízkým důchodem se už dnes potýkají s mnoha existenčními problémy — nemohou si zajistit kvalitní bydlení a často jsou vystaveni exekucím. Toho se musíme vyvarovat." a následné doporučení k využití jedné z výše uvedených řešení, je zcela absurdní, byť mohu vnímat Váš dobrý úmysl.

Jako ministryně práce a sociálních věcí, tedy osoba aktuálně zodpovědná za současný stav, mi tak bez ostychu sdělujete, že Vaše agenda neplní správně svoji funkci a navíc díky tomu, pokud se sám nepostarám o svoje živobytí v důchodovém věku, budu mít existenční problémy.

Vámi nabízená řešení jsou rovněž jako z říše snů:

ad l)

Pokud zvýším svoje aktuální pojistné placené ČSSZ a podle Vámi uvedené tabulky např. navýším svůj minimální vyměřovací základ (4 989,- Kč) na čtyřnásobek minima (19 955,- Kč) navýší se mi výše starobního důchodu z 5 768,- Kč na 11 751,- Kč (v případě placení po dobu 45 let), tedy prakticky dvojnásobně. Vezmu-li do úvahy, že je mi aktuálně 37 let pominu to, co jsem již ČSSZ zaplatil a na důchod budu dle aktuální legislativy mít nárok v 67 letech, zaplatím navíc 5,4 mil. Kč, celkem 7,2 mil. Kč. Žít budu do 87 let (?), tedy cca dalších 20 let. Čerpat budu důchod 11 751,- Kč (tabulka však dále v můj neprospěch uvádí tuto výši za dobu placení 45 let), tj. celkem 2,82 mil. Kč.

7,2 mil. Kč zaplatím (od 37 let!) a 2,82 mil. Kč dostanu. Ztráta 4 380 000,- Kč.

Pokud Vaše doporučení nevyužiji a budu dále platit minimum 4 989,- Kč, pak od této doby zaplatím státu 1,8 mil. Kč a na důchodu za dobu 20 let dostanu 1,38 mil. Kč.

To představuje ztrátu ve výši cca 420 000,- Kč. To je 10x menší obchodní ztráta, než v případě, který navrhujete.

ad 2 a 3)

Využití III. pilíře je prakticky totéž jako využití jiných forem úspor, ovšem doplněné o státní podporu. Jedná se však vždy o přenesení zodpovědnosti za svůj život na občana. To vítám a podporuji!

Avšak nemyslím si, že by takové doporučení mělo zaznít z Vašich úst, resp. z Vašeho pera, a to právě proto, že jde o odpovědnost každého občana, ftedy i OSVČ. Nemohu se tak zbavit dojmu, že se z Vaší strany jedná o čirý alibismus, neboť Váš institut existuje právě proto, aby se odpovědnost občanů mohla snížit a eliminovaly se potíže vzniklé nezodpovědnostmi některých z nás. Vaším úkolem je proto činit přesný opak toho, co jste právě doporučila v bodě 2. a 3.

Tímto Vás proto žádám o uvedení věci na pravou míru a provedení takových úprav systému výběru a přerozdělování sociálního pojištění, by byl vyvážený, maximálně jednoduchý a tak spravedlivý.

S pozdravem,
Petr Musílek

V Pardubicích 12. 2. 2016

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31