Petr Mach: Svobodní jsou přesným opakem nedemokratických a xenofobních stran

Petr Mach: Svobodní jsou přesným opakem nedemokratických a xenofobních stran

[Literární noviny – rubrika Ohlas] Redaktor LtN pan Mrázek v rozhovoru se sociologem Markusem Papem (LtN 22. 9. 2011, s. 4) vykreslil Stranu svobodných občanů jako stranu nedemokratickou a xenofobní. O mně řekl: „Předseda Strany svobodných občanů Petr Mach ve stanovisku k romské kriminalitě a vytváření ghett s použitím nacistického slovníku burcuje proti tomu, aby Romové plodili děti…Nejsou podobná tvrzení už za hranicí toho, co je v demokratických státech morálně, ale i právně tolerováno?“ Tento popis Strany svobodných občanů je naprosto nepravdivý. Celé stanovisko Svobodných k problematice romských ghett mohou čtenáři LtN vidět na www.svobodni.cz.

Stručně k tomu chci čtenářům Literárních novin jen říci, že Svobodní jsou přesný opak nedemokratických xenofobních stran a spolků a jádro našich postojů reagujících na problematiku kolem romských ghett je velmi liberální. Stavíme se např. proti vládním plánům prodloužit povinnou školní docházku nebo podmiňovat výplaty dávek v nezaměstnanosti přijímáním veřejně prospěšných prací. Napsal jsem, že Romové mají právo na odlišný životní styl.

Navrhli jsme zrušit tzv. minimální mzdu právě proto, aby mohli Romové snadněji sehnat práci. Nebrojil jsem nijak proti tomu, aby Romové plodili děti. Počet dětí v rodině považujeme výlučně za soukromou věc každého. Jen si myslím, že je špatné, když je sociální politika nastavena tak, že u lidí s nízkými příjmy, kteří uvažují krátkozrace, může vytvářet zvrácené motivace mít děti kvůli dávkám.

Naše návrhy směřují k omezení sociálních dávek obecně, nikoliv speciálně pro Romy. Naopak si myslíme, že současný sociální systém ubližuje nejvíc právě sociálně slabým. Naše řešení aktuálních společenských problémů jsou z podstaty liberální: Omezit zásahy státu do života lidí. Nechat lidem svobodu.

Petr Mach je předsdou Strany svobodných občanů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31