Petr Mach: Jen 36% lidí proti Lisabonské smlouvě?

Petr Mach: Jen 36% lidí proti Lisabonské smlouvě?

Podle průzkumu agentury STEM prý letos v lednu prudce poklesl počet odpůrců Lisabonské smlouvy. Zatímco v červnu a říjnu roku 2008 odpovídala většina dotazovaných, že si nepřeje schválení Lisabonské smlouvy, podle lednového průzkumu je pro její schválení 64 %.

Zajímavá je též skutečnost, že 70% lidí uvádí, že nerozumí změnám a dopadům plynoucím z případného schválení smlouvy.

Nepodepisuj smlouvu, které nerozumíš!

První právní zásada říká: Nepodepisuj smlouvu, které nerozumíš. Nepodepsání smlouvy totiž udržuje současný platný stav. To platí jak pro složité a nesrozumitelné pojistné smlouvy, tak pro mezinárodní smlouvy.

Věřím proto spíš číslu, že 70% lidí smlouvě nerozumí (já bych tipoval spíš 95%), než číslu, že si 64% lidí přeje její schválení.

Matoucí je i otázka v průzkumu. STEM se lidí ptal: „Myslíte si, že by český parlament měl schválit tzv. Lisabonskou smlouvu nahrazující původní návrh Evropské ústavy?“

Co lisabonská smlouva mění?

Ve skutečnosti se ale nejedná o to, že Lisabonská smlouva nahrazuje původní návrh Evropské ústavy. Lisabonská smlouva by ve skutečnosti především nahradila stávající základní evropské smlouvy, které občané České republiky schválili v referendu o vstupu do EU. Je tedy chyba srovnávat právní důsledky Lisabonské smlouvy s právními důsledky (ve francouzském a nizozemském referendu v roce 2005 odmítnuté, tedy nikdy v platnost nevstoupivší) Evropské ústavy.

Je nutné jedině srovnávat právní důsledky nyní navrhované Lisabonské smlouvy s právními důsledky stávajících smluv, které by byly Lisabonskou smlouvou změněny.

Lisabonská smlouva mění oproti současnému stavu zásadním způsobem postavení České republiky v EU – k horšímu.

Podle smluv, které jsme schválili v referendu, má Česká republika v Radě EU, kde se hlasuje o směrnicích, které pak musíme „implementovat“, 12 hlasů a Německo 29 hlasů z celkových 345. Lisabonská smlouva toto ruší a zavádí systém, kde váha hlasu má odpovídat počtu obyvatel země. Při našich 10 a německých 80 milionech obyvatel bude mít Německo najednou osmkrát vyšší váhu hlasu než Česká republika.

V mnoha oblastech, kde se dosud vyžadoval princip jednomyslné shody, se má hlasovat podle tohoto nového systému. Evropské unii se navíc dává právo bez potřeby ratifikace ve všech zemích změnit si Lisabonskou smlouvu tak, aby i ve zbylých oblastech, kde se vyžaduje jednomyslná shoda – zavedla toto nové většinové hlasování. Jestliže bruselské směrnice dnes tvoří 60% české legislativy, Lisabonská smlouva by toto číslo přiblížila ke 100%. Evropská unie by dokonce získala pravomoc určovat hospodářskou politiku členských zemí!

Český parlament pak už bude jen jakousi fasádou pro zdání demokratičnosti – ve skutečnosti bude jen muset pod hrozbou sankcí přepisovat směrnice EU do podoby českých zákonů a pro vlastní autonomní rozhodování – které může odrážet demokratickou vůli voličů vyjádřenou ve volbách – zbyde jen minimum prostoru.

Lisabonskou smlouvu? Děkuji nechci! I proto, aby hlas lidí, kteří nechtějí touto smlouvou zničit Českou republiku, jsme se rozhodli založit Stranu svobodných občanů.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31