Otevřený dopis předsedovi vlády Petrovi Nečasovi před cestou na jednání Rady EU

Otevřený dopis předsedovi vlády Petrovi Nečasovi před cestou na jednání Rady EU

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás jménem Strany svobodných občanů, jíž jsem předsedou. Činím tak ve  věci Vaší účasti na summitu Evropské unie 27.-29. října t.r. v Bruselu, který rozhodne o osudu regulačních zásad EU, souhrnně označovaných jako ekonomické vládnutí, resp. economic governance. 

Naše politická strana, tak jako mnoho dalších občanů České republiky, je přesvědčena, že přijetí těchto návrhů, jež mají nastolit centrální direktivní dohled nad rozpočtem České republiky, naší hospodářskou a sociální politikou, českými bankami, pojišťovnami, finančním trhem České republiky a její makroekonomickou rovnováhou, by znamenalo konec období svobodného a svrchovaného rozhodování České republiky o svých klíčových finančně-ekonomických skutečnostech, a tedy o sobě samotné.

Jsme hluboce přesvědčeni, že dosavadní řetězec podvolování se našeho státu smlouvám, pokynům a nařízením Evropské unie, na jejichž zásadní podobu nemá České republika vliv, je třeba jednou provždy ukončit. Vaše odpovědnost před občany, dějinami našeho státu a Evropy je právě v těchto dnech, kdy si shodou okolností připomínáme 92. výročí založení Československé republiky, jež rozhodujícím způsobem přispělo k rozpadu nedemokratické, nadnárodně centralistické rakousko-uherské říše, zcela principiální a nezastupitelná.

Proto Vás, vážený pane premiére, vyzývám, abyste za Českou republiku návrh euro-unijního ekonomického vládnutí odmítl, a na tomto stanovisku setrval.

Se srdečným pozdravem,

Petr Mach

předseda Strany svobodných občanů

Praha, 21. října 2010

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31