Otevřená výzva premiéru Nečasovi k odvolání ministra Kalouska

Otevřená výzva premiéru Nečasovi k odvolání ministra Kalouska

Vážený pane předsedo vlády,

dovolte, abych Vás tímto otevřeným dopisem upozornil na závažnou skutečnost, že člen Vaší vlády, ministr financí Miroslav Kalousek v rozporu se Zákonem o rozpočtových pravidlech svým hlasováním na zasedání Rady ministrů financí EU (ECOFIN) 7.12.2010, resp.  7.5.2011 zavázal Českou republiku ručit za dluhopisy Evropské unie vydané za účelem získání prostředků k poskytnutí finanční pomoci EU Irsku, resp. Portugalsku. Zavázal tak Českou republiku hradit přibližně 15 miliard korun v případě, že Irsko a Portugalsko nebudou schopny půjčky od EU splácet.

Právo České republiky, jak jistě víte, vyžaduje v případě poskytování státních záruk souhlas parlamentu formou zákona (§73 Zákona o rozpočtových pravidlech: „Česká republika poskytuje státní záruky, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.“), což v tomto případě nenastalo.

Náš právní řád vyžaduje souhlas parlamentu se státními zárukami právě proto, aby nemohla ani vláda jako celek ani jednotliví ministři zneužívat svého postavení a zvyšovat mandatorní výdaje do budoucna bez legitimního souhlasu volených zákonodárců.

Domnívám se, že v dané situaci je potřeba, abyste konal jako předseda vlády a navrhl prezidentovi republiky odvolání ministra Miroslava Kalouska z vlády rozpočtové odpovědnosti.

Pokud totiž budete tolerovat ve své vládě ministra, který porušil takto závažným způsobem zákon o rozpočtových pravidlech a zavázal Českou republiku k miliardovým platbám bez souhlasu Parlamentu, bude to vnímáno veřejností tak, že se tak stalo s vědomím vlády i jejího předsedy. Je také potřeba partnerům v EU sdělit, že hlasování ministra Kalouska považuje Česká republika za neplatné.

Pane premiére, věřím, že se výše uvedeným způsobem od kroku ministra financí, jenž takto závažným způsobem selhal, distancujete.

S úctou,

Petr Mach
předseda
Strana svobodných občanů
18.5.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31