Nezasahujte do vnitřního uspořádání rodiny

Nezasahujte do vnitřního uspořádání rodiny

ČSSD v sobotu 11. května 2013 na svých stránkách v rámci Desatera opatření, kterými může ČSSD pomoci rodičům uvedla jako návrh Opatření č. 4: Navrhujeme uzákonit povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. Zaměstnavatelé si musí zvyknout, že nejen žena je „nespolehlivou“ zaměstnankyní s „rizikem“ rodičovství.

Tento návrh je přímým útokem nejen na svrchovanost rodičů ve věci zajištění běhu rodiny a jejího financování, ale také na ekonomickou nezávislost žen, které si ji vydobyly teprve v nedávné době vlastními schopnostmi a pílí. Uvedený návrh opatření totiž postihne rodiny negativně jak v případě, že je jejím hlavním živitelem muž, tak v případě, že je její hlavní živitelkou žena (a muž je na „mateřské dovolené“). Povinné střídání rodičů v celodenní péči o dítě bude mít v každém z uvedených případů za následek další zhoršení ekonomické situace mladých rodin.

Svobodní prosazují odstraňování regulací, aby každý jednotlivec a každá dobrovolná skupina jednotlivců (tedy i rodina) mohli svojí činností co možná nejlépe uspokojit své potřeby s využitím svých individuálních možností.

Karel Zvára, místopředseda strany

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31